Słupski "Ekonomik" zdobył złoto! - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Słupski "Ekonomik" zdobył złoto!

9 stycznia 2020, 8:52

Technikum nr 5 przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku zostało uhonorowane „Złotą Tarczą” przyznawaną przez prestiżowy portal edukacyjny „Perspektywy”. Jest to ogromny sukces „Ekonomika” będącego aktualnie najlepszym technikum w mieście.

W najnowszym notowaniu podsumowującym 2019 rok ZSE zajął 8. miejsce w województwie pomorskim wśród techników oraz 96. miejsce wśród wszystkich techników w Polsce. Uzyskanie „Złotej Tarczy” symbolizuje przynależność do grona najlepszych placówek edukacyjnych w kraju. Ranking uwzględnił technika, w których maturę w maju 2019 roku zdawało minimum 12 maturzystów. Zgodnie z postanowieniem kapituły technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Jednym z kryteriów wejścia szkoły do rankingu było osiągnięcie przez uczniów wyniku powyżej 0,75 średniej krajowej z egzaminu maturalnego obowiązkowego z języka polskiego i matematyki. Źródłem danych były: protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, jak również System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Nie sposób przecenić wagi tych 4 lub 5 lat u progu dorosłości. Dlatego tak ważny jest wybór liceum i technikum odpowiedniego do ambicji i predyspozycji nastolatka. Ranking "Perspektyw" to kopalnia wiedzy o szkołach w całej Polsce. Umożliwia porównywanie szkół, sprawdzanie ich sukcesów i słabszych stron oraz wyników na tle konkurencji. Jak podkreślił podczas posiedzenia Kapituły prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, coroczny Ranking Liceów i Techników Perspektywy zyskał nie tylko rozgłos w mediach, ale też, co ważniejsze, stanowi ważny punkt odniesienia dla rodziców, młodzieży i nauczycieli polskich szkół.

Na ogłoszenie rankingu czekają nie tylko dyrektorzy szkól i nauczyciele, dla których jest on podsumowaniem ich pracy. Wyniki mają także ogromny wpływ na decyzje dziesiątków tysięcy uczniów, którzy poszukują odpowiedniej dla siebie szkoły.

Nie jest to pierwsze wyróżnienie słupskiego „Ekonomika”, który systematycznie pojawia się w rankingu „Perspektyw”. W roku 2013 otrzymał on tytuł „Brązowej Szkoły”, w roku 2015, 2016 i 2019 został uhonorowany „Srebrną Tarczą”, a w 2017 roku – „Złotą Tarczą”.

„Ekonomik” to jedna z najstarszych szkół w mieście. Powstała w 1946 roku, tuż po wojnie. Mury szkoły opuściło już prawie 13 tysięcy absolwentów. Od tego roku siedziba szkoły mieści się przy ul. Sobieskiego 3.