Aktualności

17 stycznia 2020, 7:43LEKCJA OTWARTA „MATEMATYKA PO ANGIELSKU”.

LEKCJA OTWARTA „MATEMATYKA PO ANGIELSKU”.

W dniu 8 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki odbyła się lekcja otwarta matematyki prowadzona w języku angielskim, na którą zostali zaproszeni uczniowie ze szkół SP 1, SP4 i SP 6 w Słupsku. Lekcja: Matematyka po angielsku? Mathematics in everyday life with ICT prowadzona była w ramach programu Erasmus+. Celem partnerstwa ze szkołami zagranicznymi (z Anglii, Hiszpanii oraz Francji) jest wypracowanie określonych technik pracy z uczniem z naciskiem na umiejętności matematyczne.

Podczas prowadzonych zajęć zaproszeni goście mogli swoje umiejętności matematyczne sprawdzić w praktyce. Temu między innymi służyły różnorodne zadania np. zadanie szacowania wagi przedmiotów, które w tym celu zostały przygotowane przez nauczyciela matematyki i języka angielskiego Pana Mateusza Pakułę. W trakcie lekcji pojawiły się także elementy pozwalające na sprawdzenie swojej wiedzy z innych dziedzin, ale uczące jednocześnie posługiwania się technologią XXI wieku. Na koniec młodzież uczestnicząca w lekcji otwartej mogła w krótkiej ankiecie wypowiedzieć się na temat atrakcyjności zajęć.

Co warto podkreślić tematyka lekcji cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Podczas zajęć towarzyszyły lokalne media Telewizja Kanał 6 oraz Gazeta Głos Pomorza, które w swoich relacjach podkreślały wartość takich zajęć. Dodatkowo w Telewizji Vectra odbyła się audycja poświęcona m.in. temu zagadnieniu, na którą została zaproszona dyrektor szkoły Pani Karolina Keler oraz nauczyciel matematyki i koordynator projektu Pan Mateusz Pakuła.

Trzeba również dodać, że pan Mateusz Pakuła tego samego dnia przeprowadził także w języku angielskim lekcję wychowawczą. Zatem udowodnił, że kompetencje językowe można wzmacniać na wielu płaszczyznach.

Dodatkowym, niezwykle cennym atutem i wyróżnieniem dla naszej placówki, jest opinia konsultantki metodycznej z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, pani Marty Młyńskiej, która była zachwycona przeprowadzoną lekcją oraz działaniami, jakie prowadzone są w naszej szkole. Opinia jest już dostępna na stronie Facebooka ODN.

Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Referat Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, informatycy@um.slupsk.pl
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, e-mail: edukacja@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013