MECHANIK NAGRODZONY W OGÓLNOPOLSKIM RANKINGU PERSPEKTYW - TECHNIKA 2020!!!! - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

MECHANIK NAGRODZONY W OGÓLNOPOLSKIM RANKINGU PERSPEKTYW - TECHNIKA 2020!!!!

4 lutego 2020, 9:05
Z ogromną przyjemnością i nieukrywaną dumą informujemy, że Technikum nr 4 w Słupsku w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych zostało nagrodzone tytułem SREBRNEJ TARCZY w Rankingu Perspektyw Technika 2020.

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim naszym absolwentom, uczniom, którzy uzyskali na tle kraju i województwa tak dobre wyniki z egzaminów zewnętrznych.

Jesteśmy z was MEGA DUMNI!!!!

Gratulujemy rodzicom i nauczycielom naszych absolwentów i uczniów oraz wszystkim szkołom, które również zostały nagrodzone w Rankingu.

Technikum nr 4 (Mechanik) zdobywając SREBRNĄ TARCZĘ zajął w rankingu 14 miejsce w województwie pomorskim i 189 miejsce w kraju.

W rankingu technika zostały ocenione według czterech kryteriów:
- wyniki egzaminu zawodowego,
- sukcesy szkoły w olimpiadach,
- wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych,
- wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

Przy tworzeniu rankingu korzystano z danych ze źródeł zewnętrznych, niezależnych od ocenianych szkół. Źródłem danych były m.in.:
- zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych,
- protokoły komitetów głównych olimpiad,
- System Informacji Oświatowej.