Aktualności

12 lutego 2020, 7:57Wizyta Straży Miejskiej

Wizyta Straży Miejskiej
11 lutego przyszła do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 11 pani ze Straży Miejskiej i rozmawialiśmy o tym, że nie wolno ufać obcym i trzeba bardzo uważać np. na placach zabaw - nie pozwalać zaczepiać się osobom, których nie znamy, nawet jeśli twierdzą, że znają naszych rodziców.
Wizyta Straży MiejskiejWizyta Straży MiejskiejWizyta Straży MiejskiejWizyta Straży MiejskiejWizyta Straży MiejskiejWizyta Straży Miejskiej
Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Referat Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, informatycy@um.slupsk.pl
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, e-mail: edukacja@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013