74 urodziny "Ekonomika" - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

74 urodziny "Ekonomika"

14 lutego 2020, 13:49
74. urodziny "Ekonomika"

Jedna z najstarszych szkół w mieście świętowała dziś 74. urodziny. Datę 14 lutego wybrano nieprzypadkowo, aby jednocześnie wyrazić ogromne przywiązanie i sympatię do swojej szkoły. Uczniowie klas pierwszych zaprosili na lekcje wychowawcze absolwentów i byłych nauczycieli "Ekonomika", którzy z pasją opowiadali o dawnych zwyczajach szkoły, a także wspominali pierwsze miłości, bale maturalne, wagary. Byli wśród nich: Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka, dawni dyrektorzy: Mirosław Kondrat i Julianna Majewska-Bedka, absolwentki i jednocześnie aktualne nauczycielki ZSE: Renata Cierniak i Aleksandra Adamowicz, lubiana przez uczniów polonistka - Barbara Ossowska oraz niedawna absolwentka - Adrianna Sobecka, na co dzień mieszkająca w Łodzi.

W tym samym czasie uczniowie klas drugich i trzecich uczestniczyli w szkolnej grze terenowej pt. "Poznaj swoją nową siedzibę". Jej celem było przybliżenie młodzieży zakamarków ich nowej siedziby, którą poznają dopiero od września.

Uczniowie klas czwartych dzielnie rywalizowali z nauczycielami w meczu siatkówki, tańczyli razem zumbę i głośno dopingowali swoje ekipy.

W południe cała szkolna społeczność spotkała się na schodach, żeby wspólnie zaśpiewać "Sto lat" dla swojego "Ekonomika". - Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego rozdali wszystkim lizaki w kształcie serca, do których dołączony był napis: I Love "Ekonomik"- relacjonuje Agata Marzec, koordynatorka obchodów Święta Szkoły. - Uznaliśmy również, że urodziny szkoły to doskonały moment do wręczenia najlepszym uczniom i sportowcom stypendiów dyrektora szkoły. Pani dyrektor Renata Draszanowska zaprosiła uczniów do swojego gabinetu, gdzie przy słodkim poczęstunku pogratulowała najlepszym wyników i osiagnięć.

Rok szkolny rozpoczęto w... lutym!

„Ekonomik” powstał tuż po wojnie jako jedna z pierwszych szkół na terenie ziem odzyskanych. Inicjatorką i główną organizatorką całego przedsięwzięcia była pierwsza dyrektorka szkoły – Leonia Strzelczyk. Z kolei pierwszy, skrócony rok szkolny, rozpoczął się w lutym 1946 roku (dlatego urodziny szkoły obchodzone są właśnie w tym miesiącu!) w gmachu budynku przy ulicy Łukasiewicza 1, który przeszedł do historii jako pierwotna siedziba szkoły. Jak łatwo się domyślić, nie był on w dobrym stanie technicznym i mógł służyć jedynie jako siedziba przejściowa.

W kolejnym roku szkolnym nastąpiło wzbogacenie oferty szkoły o dodatkowe kierunki – do Liceum Handlowego dołączono Liceum Administracyjne i Gimnazjum dla Dorosłych, a samą szkołę ulokowano w nowym budynku mieszczącym się przy ulicy Niedziałkowskiego. Na początku budynek był w opłakanym stanie, a obok niego uprawiano ogródki działkowe. Uczniowie i nauczyciele własnymi rękami próbowali przystosować go do edukacyjnych potrzeb, remontując kolejne pomieszczenia. W czynie społecznym doposażano sale lekcyjne, zwiększano liczbę ławek i pomocy dydaktycznych.

Szkoła rozwijała się szybko, choć nie bez przeszkód

Dynamiczny rozwój placówki trwał przez lata 1948-1950, kiedy to ster objęła dyrektor Anna Toczyska. W szkole otwarto między innymi pierwszy Ośrodek Metodyczno–Dydaktyczny dla nauczycieli szkół średnich zawodowych, a sam budynek szkoły zyskał nowe, bardziej nowoczesne, oblicze. Krótko trwały jednak chwile radości, ponieważ szkołę nakazano przenieść ponownie na ulicę Łukasiewicza, a interweniującą w Ministerstwie Finansów kolejną dyrektor szkoły – Teodozję Hilczerową – odwołano ze stanowiska.
Od roku 1968 szkoła funkcjonowała jako Zespół Szkół Ekonomicznych mieszczący się przy ulicy Partyzantów 24. W tym miejscu pozostała na dłużej, bo na kolejnych 50 lat… Budynek po loży masońskiej został przebudowany na potrzeby obiektu szkolnego, a pod koniec 1936 roku – przekazany Miejskiej Średniej Szkole Handlowej. Trwałość budynku przyjęto na 200 lat. Po 1945 roku swoją siedzibę miało tu – do 1968 roku – Liceum Pedagogiczne, a od roku 1968 mieścił się w nim Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych.
Istotnym problemem okazało się zalewanie części pomieszczeń edukacyjnych szkoły, które zlokalizowane były na terenie podmokłym. Latem 2008 roku wykonano drenaż, jednak konieczne stało się zlikwidowanie części przylegających do szkoły baraków.
W sierpniu 2016 roku, po trwających prawie trzy lata pracach, udało się zakończyć remont elewacji frontowej internatu. Poniemiecka kamienica przy ulicy Partyzantów 26 odzyskała swój dawny blask i urok, stając się ponownie jedną z najładniejszych wizytówek miasta.

Z walizką pełną wspomnień do nowej siedziby

Ostatnie lata upłynęły "Ekonomikowi" pod znakiem ciężkiej pracy uwieńczonej sukcesami. "Perspektywy" uhorowały szkołę w swoim rankingu: w 2013 roku - Brązową Tarczą, w latach 2015, 2016 i 2019 - Srebrnymi Tarczami, a w 2017 i 2020 - Złotymi Tarczami! ZSE jest najlepszym technikum w mieście i jednym z najlepszych w województwie pomorskim.

W 2019 roku „Ekonomik” po raz kolejny zmienił adres. Zgodnie z reformą oświaty, z ostatnim dniem sierpnia Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego zostało wygaszone, a budynek przy ulicy Sobieskiego 3, w którym funkcjonowała szkoła, został zwolniony. 1 września 2019 roku rozbrzmiał tam pierwszy dzwonek szkolny dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych.
Mury „Ekonomika” opuściło już ponad 12 tysięcy absolwentów. 8 czerwca 2019 roku spotkali się oni podczas zjazdu absolwentów, ostatniego przy ul. Partyzantów. Był to wyjątkowy i pełen wzruszeń zjazd, który symbolicznie zamknął kolejny etap funkcjonowania szkoły.74. urodziny "Ekonomika"74. urodziny "Ekonomika"74. urodziny "Ekonomika"74 urodziny "Ekonomika"74 urodziny "Ekonomika"74 urodziny "Ekonomika"74 urodziny "Ekonomika"74 urodziny "Ekonomika"