List do Dyrektorów, Nauczycieli, Pracowników Administracji i Obsługi szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych w Słupsku - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

List do Dyrektorów, Nauczycieli, Pracowników Administracji i Obsługi szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych w Słupsku

16 marca 2020, 10:37

Szanowni Państwo

Dyrektorzy, Nauczyciele,

Pracownicy Administracji i Obsługi szkół

i placówek oświatowych publicznych

i niepublicznych w Słupsku


W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 uprzejmie proszę Państwa, aby do odwołania ograniczyć bezpośrednie kontakty z Urzędem Miejskim w Słupsku oraz pomiędzy jednostkami, poprzez zastąpienie wizyt osobistych kontaktami telefonicznymi lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w razie konieczności wizyt, uzgadniać je wcześniej.

Zawieszenie zajęć w szkołach i placówkach oświatowych jest koniecznym działaniem profilaktycznym, mającym na celu ochronę przed zarażeniem koronawirusem naszych uczniów, nauczycieli, pracowników oraz rodziców. Wierzę, że wszyscy Państwo staniecie na wysokości zadania. Pragnę jednocześnie zwrócić uwagę, iż zawieszenie zajęć nie jest czasem wolnym dla kadry, ani też feriami dla uczniów – to czas kwarantanny.

Dyrektor powinien, zachowując rozsądek, ustalić zasady pozostawania nauczycieli „w gotowości do pracy” oraz sposoby świadczenia pracy przez innych pracowników jednostek. Nauczyciele natomiast powinni zapewnić pozostającym w domach uczniom formy aktywności edukacyjnej możliwe do realizacji w istniejących warunkach. Można wykorzystać e-dziennik, strony internetowe jednostek lub korespondencję e-mailową wysyłaną do rodziców, a w przypadku uczniów starszych bezpośrednio do nich. Szczególną uwagę należy zwrócić na uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego. Jak to zrobicie zależy od Państwa zaangażowania i pomysłowości. To Państwo najlepiej znacie dobre strony, słabości i potrzeby uczniów.

Do rodziców należy wystosować apel, by zwracali uwagę na to, w jaki sposób ich dziecko wykorzystuje czas zawieszenia zajęć szkolnych. Uczniów natomiast należy uczulać na takie kwestie, jak całkowite powstrzymanie się od spotkań towarzyskich, pozostawanie w domu i niewychodzenie bez wyraźnej potrzeby, czy częste mycie rąk, bo lepiej być przez kilkanaście dni zamkniętym w domu, niż zaintubowanym w szpitalu.


Szanowni Państwo

Proszę potraktować niniejszą prośbę bardzo poważnie. Od nas wszystkich zależy bowiem jak szybko pandemia zostanie opanowana. Należy uświadamiać młodzież, że pozostając w domu zwiększają szansę na uratowanie przed zarażeniem siebie, ale również innych. Młode, silne organizmy mogą przechodzić zarażenie bezobjawowo, co nie znaczy, że bez problemów i powikłań, ale w tym czasie zarażają innych, często mniej odpornych na działanie koronawirusa. Każdy może zostać bohaterem i uratować komuś życie. To łatwe. Po prostu nie trzeba wychodzić z domu.


PREZYDENT

MIASTA SŁUPSKA


Krystyna Danilecka-Wojewódzka

Do pobrania