"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie kształcenia zdalnego" - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie kształcenia zdalnego"

7 maja 2020, 11:27
Plakat
Miasto Słupsk przystąpiło do projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie kształcenia zdalnego",w ramach którego zakupiono 45 laptopów do nauki zdalnej. Środki finansowe zostały pozyskane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” . Wsparciem zostało objętych 20 słupskich szkół tj. podstawowych i ponadpodstawowych. Celem projektu jest zapewnienie nauczycielom i uczniom niemającym warunków technicznych do uczestniczenia w kształceniu zdalnym sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie kształcenia zdalnego""Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie kształcenia zdalnego""Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie kształcenia zdalnego"

Do pobrania