Aktualności

7 maja 2020, 11:27"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie kształcenia zdalnego"

Plakat
Miasto Słupsk przystąpiło do projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie kształcenia zdalnego",w ramach którego zakupiono 45 laptopów do nauki zdalnej. Środki finansowe zostały pozyskane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” . Wsparciem zostało objętych 20 słupskich szkół tj. podstawowych i ponadpodstawowych. Celem projektu jest zapewnienie nauczycielom i uczniom niemającym warunków technicznych do uczestniczenia w kształceniu zdalnym sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie kształcenia zdalnego""Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie kształcenia zdalnego""Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie kształcenia zdalnego"
Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Referat Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, informatycy@um.slupsk.pl
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, e-mail: edukacja@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013