Zdolni z Pomorza - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zdolni z Pomorza

3 czerwca 2020, 14:25

Dołącz do projektu Zdolni z Pomorza - Słupsk!

Zapraszamy uczniów obecnej VI – VII klasy szkoły podstawowej do udziału w projekcie Zdolni z PomorzaSłupsk oferującym wszechstronne wsparcie dla uczniów wybitnie uzdolnionych.

Uzyskasz wszechstronne wsparcie w rozwijaniu uzdolnień oraz spotkasz ludzi podobnych do Ciebie.

Dziedziny uzdolnień wspierane w ramach projektu:

- obszar matematyki, fizyki lub informatyki

- obszar biologii lub chemii

- obszar kompetencji społecznych ( w którym miejsce dla siebie znajdą uczniowie, których interesuje język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp.…)

W programie między innymi:

- ciekawe zajęcia pozalekcyjne

- spotkania akademickie na największych pomorskich uczelniach(m.in. Akademii Pomorskiej, Politechnice Gdańskiej, Gdańskim Uniwersytecie Medycznym)

- warsztaty tematyczne

- konkursy projektów

- obozy naukowe (zimowe i letnie)

- konferencje naukowe


Proces rekrutacyjny:

 1. Zapoznanie się z regulaminem naboru do projektu Zdolni z Pomorza – Słupsk

 2. Rekrutacja w obszarze matematyki, fizyki i informatyki prowadzona jest w następujących etapach:

 1. złożenie dokumentów ( wniosku, arkusza nominacji i oświadczenia) w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Sobieskiego 3 w Słupsku do dnia 30 czerwca 2020r.,

 2. badania diagnostyczne prowadzone w poradni psychologiczno- pedagogicznej – w terminie uzgodnionym indywidualnie (lipiec/sierpień 2020r.),

 3. test uzdolnień kierunkowych TUK (wrzesień 2020r).

 1. Rekrutacja w obszarze biologii i chemii oraz obszarze kompetencji społecznych prowadzona jest w następujących etapach:

 1. złożenie dokumentów ( wniosku, arkusza nominacji i oświadczenia) w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Sobieskiego 3 w Słupsku do dnia 30 czerwca 2020r.,

 2. zapoznanie się z zasadami realizacji projektu kwalifikacyjnego,

 3. realizacja projektu do 17.09.2020r.

 1. przekazanie rezultatu projektu do 18.09.2020r. do sekretariatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupsku,

 2. prezentacja projektów (wrzesień 2020r.),

 3. badania diagnostyczne prowadzone w poradni psychologiczno-pedagogicznej – w terminie uzgodnionym indywidualnie, przy czym możliwe jest przeprowadzenie badań przed prezentacją projektów.


Wszystkie potrzebne dokumenty i regulaminy znajdują się na stronach:

ekonomik.slupsk.pl

edu.slupsk.eu

zdolnizpomorza.pl

Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca2020r


Do pobrania