Aktualności

15 czerwca 2020, 9:25Zapisy do Młodzieżowego Domu Kultury na rok szkolny 2020/2021.

Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku jest placówką oświatowo – wychowawczą o profilu artystycznym: muzycznym, plastycznym i tanecznym. Uczestnicy zajęć prowadzonych w MDK reprezentują i promują województwo, miasto i placówkę biorąc udział w różnych imprezach, konkursach i festiwalach w kraju i zagranicą, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.

W dniach 15 czerwca 2020 r. od godz. 12.00 – 3 lipca 2020 r. do godz. 16.00 trwać będzie rekrutacja na zajęcia pozalekcyjne do Młodzieżowego Domu Kultury: nauka gry na gitarze klasycznej, nauka gry na gitarze elektrycznej, nauka gry na keyboardzie, studio piosenki, zespoły instrumentalno – wokalne, dziecięce i młodzieżowe zespoły tańca, zajęcia rytmiczno- umuzykalniające dla dzieci, zajęcia plastyczne dla dzieci, zajęcia z rysunku i malarstwa dla młodzieży, nauka szycia, sitodruk, koło brydża sportowego, koło fotograficzne, koło teatralne, koło dziennikarskie, Artystyczna Akademia Malucha.

Rekrutacja do Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku na rok szkolny 2020/2021 prowadzona będzie przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji:
https://slupsk-pozaszkolne.pzo.edu.pl


Serdecznie zapraszamy!


Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Referat Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, informatycy@um.slupsk.pl
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, e-mail: edukacja@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013