Rekrutacja uzupełniająca do Przedszkoli Miejskich w Słupsku - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Rekrutacja uzupełniająca do Przedszkoli Miejskich w Słupsku

15 czerwca 2020, 7:58

Placówki dysponują 96. miejscami (w tym 79 miejsc dla rocznika 2017) oraz 4. miejscami w oddziale integracyjnym dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Kryteria rekrutacji są dokładnie takie same, jak podczas rekrutacji zasadniczej.
Do 21. czerwca do godziny 20.00 rodzice mogą rejestrować w systemie rekrutacyjnym NABO wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Link do strony: https://uzupelniajaca-przedszkola-slupsk.nabory.pl/

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji uzupełniającej do 23. czerwca br. wniosek należy wydrukować, podpisać i przesłać elektronicznie wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami do przedszkola pierwszego wyboru.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 29. czerwca 2020 r. o godz. 15.00.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek potwierdzenia woli faktycznego przyjęcia do przedszkola, do którego w procesie rekrutacji zostało zakwalifikowane dziecko. Potwierdzania woli przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego można dokonywać od 29. czerwca 2020 r. od godz. 15.00 do 1. lipca 2020 r. do godz. 15.00.

Z uwagi na zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 potwierdzanie woli przyjęcia odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem sytemu NABO.

Brak potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane dziecko w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca.