Egzamin Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 11 - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Egzamin Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 11

19 czerwca 2020, 14:16
Egzamin Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 11

„Tajemnicą sukcesu

jest uporczywe

dążenie do celu”

/T. Troward/

W dniach od 16 – 18 czerwca br. 656 uczniów przystąpiło w Słupsku do egzaminu ósmoklasisty. Byli wśród nich także uczniowie naszej szkoły. 16 czerwca odbył się egzamin z języka polskiego; w kolejnych dniach ósmoklasiści zdawali matematykę i język obcy nowożytny. W tym szczególnym roku zarówno uczniów jak i nauczycieli (zespół nadzorujący egzamin), obowiązywały szczegółowe wytyczne sanitarne opracowane przez MEN, CKE i GIS.

Egzamin ósmoklasisty sprawdzał wiadomości i umiejętności zdobyte przez uczniów w szkole podstawowej. Uczniowie doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że, jak twierdził Emil Oesh „do sukcesu nie ma windy, trzeba iść po schodach”, dlatego z ogromnym zapałem przez wiele miesięcy rozwiązywali dziesiątki przeróżnych zadań i testów. Natomiast podczas egzaminu musieli wykazać się umiejętnością wnikliwego czytania i pogłębionej analizy. Zadania charakteryzowały się różnym stopniem trudności. Niekiedy wystarczyło odnaleźć w tekście jakąś informację, kiedy indziej trzeba było przywołać wiadomości uzyskane podczas zajęć z poszczególnych przedmiotów, innym razem konieczne było ponowne prześledzenie tekstu polecenia oraz jego dokładne zanalizowanie w celu wybrania prawidłowej odpowiedzi.

Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają dopiero około 31 lipca. Mocno wierzymy w to, że dobrze przygotowani uczniowie w pełni zaprezentowali swoje umiejętności podczas rozwiązywania zadań a czas poświęcony przez nich na powtórki materiału, przyczyni się do odniesienia sukcesu – otrzymania „biletu wstępu” do wymarzonej szkoły średniej.

Trzymamy kciuki. Powodzenia!
Egzamin Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 11Egzamin Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 11Egzamin Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 11Egzamin Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 11