Dzień przedszkolaka w słupskich przedszkolach - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Dzień przedszkolaka w słupskich przedszkolach

17 września 2020, 8:21
Dzień przedszkolaka w słupskich przedszkolach

Jak, co roku słupskie przedszkola świętują Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, każda placówka przygotowuje dla swoich przedszkolaków wiele ciekawych atrakcji. Pragniemy, aby ten dzień był wyjątkowy dla naszych wychowanków. Nie zabraknie tańców, konkursów, baloników, wyjątkowych specjałów. Życzymy wspaniałej zabawy.


Dyrektorzy wraz z pracownikami słupskich przedszkoli.


13 września 2013 po wysłuchaniu Sprawozdania Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia dnia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka (druki nr 1663 i 1695 Sejm RP podjął uchwałę (poprzez aklamację) w sprawie ustanowienia dnia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka.


Piosenka na Dzień Przedszkolaka

Z okazji Dnia Przedszkolaka powstała nawet specjalna piosenka.


Hymn przedszkolaka”


Muzyka: Urszula Pakuła

Słowa: Beata Lach, Mirosława Witecka

I

Wszyscy swoje święto mają, święto mają

tańczą, skaczą i śpiewają i śpiewają

Przedszkolaki przykład dają, przykład dają

I też swoje święto mają, święto mają

Ref:

Dzień przedszkolaka jest właśnie dzisiaj,

to święto Ani, Basi i Krzysia.

W dzień przedszkolaka każdy to wie,

Bawi się z nami, kto tylko chce.

II

Ogród z panią przystroimy, przystroimy

Sto balonów wypuścimy, wypuścimy

Będzie to wiadomość taka, właśnie taka,

że dziś jest dzień przedszkolaka, przedszkolaka.


Geneza uchwalenia Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka


Z oficjalnych dokumentów Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP:

 • 25.09.2010

Zebranie Zarządu Krajowego PK OMEP

Zebranie Zarządu Krajowego PK OMEP, pkt 11 Protokołu: Dyskusja na temat wniosku Śląskiego Oddziału PK OMEP w sprawie uchwalenia Święta Wychowania Przedszkolnego.

 • 26.06.2010

III Zjazd Delegatów Polskiego Komitetu PK OMEP

pkt. 15 Protokołu: Przedstawicielka Oddziału Śląskiego PK OMEP, Pani Grażyna Świerczyńska, zgłosiła wniosek dotyczący podjęcia działań w celu ustanowienia 29 września Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka – święta wychowania przedszkolnego, które miałoby podkreślić wagę wychowania przedszkolnego dla całego późniejszego życia dziecka.
Wniosek wynikał z podejmowanych przez środowisko inicjatywy celebrowania Dnia Przedszkolaka od 2009 r.

 • 15.11.2010

Pismo z Urzędu Miasta Łodzi

Pismo z Urzędu Miasta Łodzi z prośbą o poparcie ustanowienie 20 września Dnia Przedszkolaka i wpisanie do kalendarza dni obchodzonych świąt w Polsce.

 • 27.11.2010

Zebranie Krajowego Zarządu PK OMEP

pkt. 15 Protokołu. Dyskusja na temat nazwy proponowanego święta. Podjęcie oficjalnych działań w sprawie ustanowienia Ogólnopolskiego Dnia Wychowania Przedszkolnego – przygotowanie pisma i podstaw prawnych przez członka Zarządu Katarzynę Kowol uwzględniające poniższe stanowisko Zarządu:

W obowiązującym systemie prawnym nie ma dnia, który mógłby w należyty sposób zwrócić uwagę społeczeństwa na szczególnie ważny aspekt dotyczący wychowania przedszkolnego. Propagowanie Ogólnopolskiego Dnia Wychowania Przedszkolnego zwróci uwagę na znaczenie edukacji przedszkolnej w rozwoju i wychowaniu dziecka, zwiększy świadomość oraz wiedzę dzieci, ich rodziców i innych osób dorosłych na ten okres rozwojowy dziecka. Ogólnopolski Dzień Wychowania Przedszkolnego będzie też okazją do zintegrowania oraz zachęcenia wielu środowisk, osób oraz instytucji do współdziałania i wspierania młodego człowieka na tym etapie rozwoju, kształtowania jego prawidłowego rozwoju fizycznego, społecznego, poznawczego i emocjonalnego.

Jednocześnie ustanowienie Ogólnopolskiego Dnia Wychowania Przedszkolnego ma odmienne założenia i cele niż Międzynarodowy Dzień Dziecka uchwalony w 1954 przez Organizację Narodów Zjednoczonych rezolucją 838 (IX)obchodzony na świecie w różnym czasie, ale mający jedno przesłanie – uświadomienie i przypomnienie, że dziecko nie jest przedmiotem, ma prawo do życia, ochrony i pomocy, gwarantowane Deklaracją Praw Dziecka z 1959 r. oraz Konwencją o Prawach dziecka z 1989r.

 • 31.03.2011

Petycja PK OMEP

Petycja PK Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP do Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ustanowienia 29 września Ogólnopolskim Dniem Wychowania Przedszkolnego.

 • 08.09.2011

Odpowiedź z Kancelarii Senatu

Odpowiedz z Kancelarii Senatu o niekontynuowaniu pracy nad wnioskiem dotyczącym ustanowienia 29 września Ogólnopolskim Dniem Wychowania Przedszkolnego.

 • 27.02.2012

Ponowne złożenie petycji

Ponowne złożenie petycji przez PK Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP do Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ustanowienia 29 września Ogólnopolskim Dniem Wychowania Przedszkolnego.

 • 17.04.2012

Europejskie spotkanie przedstawicieli Narodowych Komitetów OMEP w Senacie RP

Europejskie spotkanie przedstawicieli Narodowych Komitetów OMEP w Senacie RP, w którym udział wzięło reprezentantów 18 krajów. W związku z rozszerzającą się w przedszkolach w Polsce inicjatywą obchodów Dnia Przedszkolaka PK OMEP poinformowało europejskich reprezentantów OMEP o wystąpieniu od Senatu RP w sprawie nadania rangi wychowaniu przedszkolnemu i wpisaniu wydarzenia do kalendarza świąt. W związku z tym, że organizowane w różnych miejscach w Polsce obchody Dnia Przedszkolaka miały na ogół charakter spontaniczny i oddolny, a w Łodzi w działania nauczycieli włączył się Urząd Miasta i wydarzenie nabrało charakteru bardziej oficjalnego i sformalizowanego, PK Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP zaprosił Przedstawicieli Urzędu Miasta Łodzi do prezentacji miejskiego projektu podczas Europejskiego spotkania w Senacie.

 • 29.09.2012

Pierwsze Ogólnopolskie Obchody Dnia Wychowania Przedszkolnego

Pierwsze Ogólnopolskie Obchody Dnia Wychowania Przedszkolnego pod patronatem Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP. PK OMEP rozpropagował inicjatywę za pośrednictwem czasopisma dla nauczycieli „Wychowanie w Przedszkolu“, strony internetowej, środowiska nauczycieli wychowania przedszkolnego, lokalnych Wydziałów Oświaty i Kuratoriów Oświaty. Po raz pierwszy w Polsce z inicjatywy lokalnej wydarzenie nabrało rangi ogólnopolskiej. Brało w niej udział ponad 150 przedszkoli z całej Polski: z Andrychowa, Będzina, Białegostoku, Jastrzębia Zdroju, Kadzidła, Katowic, Kielc, Kutna, Kołobrzegu, Kruszwicy, Kwidzynia, Leszna, Lublina, Łańcuta, Mysłowic, Olsztyna, Ostrowca Św., Ożarowa, Sandomierza, Szczecina, Tarnowa, Tarnobrzegu, Ujazdu, Warszawy, Wrocławia i Wieliczki. Centralne Ogólnopolskie obchody Dnia Przedszkolaka pod patronatem PK OMEP odbyły się w Łodzi. Impreza po raz czwarty została zorganizowana przy współpracy Łódzkich przedszkoli i Urzędu miasta Łodzi. W projekcie wzięły udział przedszkola z Poznania Sieradza, Katowic, Piotrkowa Trybunalskiego, Brzezin, Będzina, Bytomia, Częstochowy Pabianic, Zgierza i Raszyna.

 • 26.07.2013

Projekt uchwały

Dzięki poparciu przez Marka Michalaka Rzecznika Praw Dziecka inicjatywa skierowana przez PK Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP znalazła w końcu zainteresowanie w Sejmie RP – ustanowienie 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka zakłada projekt uchwały, który trafił do Sejmu.

 • 30.08.2013, 06.09.2013

Pisma PK OMEP

Pisma PK OMEP do Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży w Sejmie RP i Reprezentanta Wnioskodawców (PK OMEP) z zapytaniem pojawienia się w projekcie nazwy święta Dzień Przedszkolaka. Natomiast we wniosku Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP dzień ten został określony jako Ogólnopolski Dzień Wychowana Przedszkolnego. Dlatego PK OMEP zwrócił się z prośbą o utrzymanie nazwy. Ogólnopolski Dzień Wychowana Przedszkolnego ma być świętem dzieci oraz osób zajmujących się edukacją przedszkolną i ma podnosić w społeczeństwie polskim rangę edukacji przedszkolnej. Uzasadniając prośbę o utrzymanie nazwy, jaka została złożona we wniosku pokazano przykład dotyczący ustanowienia w 1982 r. zmiany nazwy Dzień Nauczyciela na Dzień Edukacji Narodowej. Wprowadzając wtedy zapis o treści – Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty (…). I choć dzień ten nadal potocznie nazywany jest Dniem Nauczyciela, to zmiana nazwy zwiększa jego znaczenie.

 • 11.09.2013

Posiedzenie Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży w Sejmie RP

Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie ustanowienia Dnia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka.

 • 13.09.2013

Posiedzenie Sejmu RP

W harmonogramie porządku dziennego obrad 49 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pojawia się Sprawozdanie Komisji o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia Dnia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Uchwała została przyjęta przez aklamację.

 • wrzesień 2013

Obchody Dnia Przedszkolaka

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka obchodzi wiele środowisk przedszkolnych w całej Polsce.

 • 25.09.2013

Pierwsza Oficjalna Uroczystość Obchodów Ogólnopolskiego Dnia Wychowania Przedszkolnego

W dniu 25 września na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie odbyła się Pierwsza Oficjalna Uroczystość Obchodów Ogólnopolskiego Dnia Wychowania Przedszkolnego. Organizatorami projektu byli: Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP i Ośrodek Edukacji Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Część inauguracyjna odbyła się w Teatrze Stanisławowskim w budynku Starej Pomarańczarni. Ze względu na rangę wydarzenia uroczystość objęta została honorowymi patronatami Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka.

Do pobrania