Aktualności

14 października 2020, 9:01Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

"Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty,
Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Dzisiejsze Święto sięga swoją historią w odległą przeszłość, bowiem jest powiązane z powołaniem Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowanej przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 roku.

Na świecie dzień ten upamiętniają różne daty, dla przykładu nasi sąsiedzi Czechy i Słowacja świętują 28 marca, nieco bardziej oddalona Hiszpania – 27 listopada, dalej Meksyk – 15 maja, Chiny – 10 września.

W Polsce, 1957. roku, podczas Światowej Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie ustalono, że Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela i świętem nauczycieli będzie 20 listopada. Potem ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 roku, zwana Kartą praw i obowiązków nauczyciela, ustaliła, że Dzień Nauczyciela obchodzony będzie w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Ostatecznie w 1982 roku Kartę praw i obowiązków nauczyciela zastąpiła Karta Nauczyciela, zmieniając nazwę święta na Dzień Edukacji Narodowej oraz wprowadzając zapis: „Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty (art. 74 ustawy karta nauczyciela; Dz. U. z 2019 r. poz. 2215). I tak jest do dziś.

Pragnąc uczcić to historyczne święto wszystkim tym, którzy każdego dnia tworzą, wspierają i towarzyszą słupskiej edukacji przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za aktywność, za nieobojętność, zwyczajnie - za pracę na rzecz oświaty w Słupsku. Waszej pracy czasem towarzyszy zmartwienie, troska, niejednokrotnie okrywa ją cień zniecierpliwienia, bezradności, słabości. Życzę Wam, aby takich chwil było jak najmniej. Byście zawsze znajdowali w sobie siłę do powiedzenia: padłeś - powstań! I tę siłę przelewali na innych.

Edukacja to nie tylko materiał z podręcznika, który trzeba zrealizować. To również wychowanie, przygotowanie młodego człowieka do korzystania ze zdobytej wiedzy, to wyposażenie go w narzędzia, które pomogą mu wejść w tzw. dorosłość. Życzę wszystkim uczestnikom szeroko pojętej edukacji, aby ta transformacja z gąsienicy w motyla przebiegała swobodnie i...widowiskowo.

Nam wszystkim życzę otwartych umysłów, nieustannego doskonalenia się w kształtowaniu osobowości, zarówno własnej, jak i podopiecznych, satysfakcji z wykonywanego zawodu, a Rodzicom i Uczniom cierpliwości i niesłabnącej ciekawości świata!"

Prezydentka Miasta Słupska

Krystyna Danilecka-Wojewódzka

Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Referat Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, informatycy@um.slupsk.pl
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, e-mail: edukacja@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013