Aktualności

20 listopada 2020, 10:52Słupski Mechanik (ZSMiL) podpisał porozumienie o współpracy z wojskiem amerykańskim

na zdjęciu widzimy Panią Barbarę Zakrzewską - Dyrektora Szkoły oraz komandora Erica M. Wiliamsa dowódcę NFS US Army w Redzikowie oraz towarzyszących im: Panią Christi Montes - Starszego Podoficera Dowództwa oraz Pana Przemysława Jakubowskiego - Wicedyrekt

19 listopada 2020r., był wyjątkowym dniem dla słupskiej oświaty. Zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. T. Tańskiego (słupskim „Mechanikiem”) i wojskiem amerykańskim stacjonującym w Redzikowie jako Naval Support Facility US Army.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez dyrektora ZSMiL w Słupsku, Barbarę Zakrzewską i komandora Erica M. Williamsa, dowódcę NFS US Army w Redzikowie. Jego głównym celem jest przedłużenie bezterminowo współpracy, trwającej nieprzerwanie od lutego 2017, szczególnie w zakresie wymiany kulturowej, wymiany doświadczeń z zakresu wojskowości i rozwijania umiejętności językowych uczniów Mechanika.

Treść zawartego porozumienia o współpracy określa jej zakres, m.in.:

- regularne wizyty Marynarzy NSF Redzikowo na lekcjach z uczniami Szkoły w celu wzajemnego doskonalenia zdolności językowych oraz wymiany kulturowej,

- udział w oficjalnych uroczystościach oraz innych wydarzeniach odbywających się w szkole jak również w NSF Redzikowo,

- udział we wszelakich przedsięwzięciach mających na celu zacieśnienie stosunków pomiędzy szkołą a NSF Redzikowo,

- wsparcie działań prowadzonych w szkole w ramach profilu wojskowego.

Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Referat Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, informatycy@um.slupsk.pl
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, e-mail: edukacja@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013