Nauczyciele z "Ekonomika" będą rozwijać kompetencje - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Nauczyciele z "Ekonomika" będą rozwijać kompetencje

15 grudnia 2020, 14:44

Grono pedagogiczne ze słupskiego "Ekonomika" zgłosiło się do projektu Profesjonalni, Otwarci, Nowocześni i Aktywni, czyli rozwój kompetencji kadry ZSE, w celu podniesienia jakości pracy szkoły. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby nauczycieli, uczniów i zmieniającej się rzeczywistości. Ma on na celu szeroko pojęty rozwój kadry i całej społeczności szkolnej, a tym samym przyczyni się do wzrostu jakości pracy szkoły i służyć będzie umiędzynarodowieniu edukacji. W ramach projektu nauczyciele realizować będą zagraniczne mobilności. Grupa pięciu nauczycieli wyjedzie do partnerskiej szkoły zawodowej we Włoszech, gdzie podejmie działania z zakresu job shadowing, polegające na obserwacji pracy włoskich nauczycieli. Natomiast w okresie ferii letnich dwunastu nauczycieli realizować będzie kursy i szkolenia w Hiszpanii, których tematyka dotyczy: stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, nowoczesnych metod kształcenia, gier w edukacji oraz metod pracy w interkulturowych zespołach klasowych. Zaplanowane działania - oprócz rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli - będą służyć poznaniu europejskich standardów kształcenia, które zostaną wdrożone w Zespole Szkół Ekonomicznych. Dzięki realizacji projektu, edukacja w Ekonomiku będzie jeszcze bardziej profesjonalna, nowoczesna i otwarta na dialog międzykulturowy.
O udziale kadry ZSE w tym projekcie informują również lokalne media: