Aktualności

15 grudnia 2020, 14:44Nauczyciele z "Ekonomika" będą rozwijać kompetencje


Grono pedagogiczne ze słupskiego "Ekonomika" zgłosiło się do projektu Profesjonalni, Otwarci, Nowocześni i Aktywni, czyli rozwój kompetencji kadry ZSE, w celu podniesienia jakości pracy szkoły. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby nauczycieli, uczniów i zmieniającej się rzeczywistości. Ma on na celu szeroko pojęty rozwój kadry i całej społeczności szkolnej, a tym samym przyczyni się do wzrostu jakości pracy szkoły i służyć będzie umiędzynarodowieniu edukacji. W ramach projektu nauczyciele realizować będą zagraniczne mobilności. Grupa pięciu nauczycieli wyjedzie do partnerskiej szkoły zawodowej we Włoszech, gdzie podejmie działania z zakresu job shadowing, polegające na obserwacji pracy włoskich nauczycieli. Natomiast w okresie ferii letnich dwunastu nauczycieli realizować będzie kursy i szkolenia w Hiszpanii, których tematyka dotyczy: stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, nowoczesnych metod kształcenia, gier w edukacji oraz metod pracy w interkulturowych zespołach klasowych. Zaplanowane działania - oprócz rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli - będą służyć poznaniu europejskich standardów kształcenia, które zostaną wdrożone w Zespole Szkół Ekonomicznych. Dzięki realizacji projektu, edukacja w Ekonomiku będzie jeszcze bardziej profesjonalna, nowoczesna i otwarta na dialog międzykulturowy.
O udziale kadry ZSE w tym projekcie informują również lokalne media:
Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Referat Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, informatycy@um.slupsk.pl
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, e-mail: edukacja@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013