Aktualności

5 lutego 2021, 11:30Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola Miasta Słupska

Pan trzymający kartkę z napisem konkurs na dyrektora.

Wydział Edukacji słupskiego ratusza rozpoczął niezbędne procedury dotyczące naboru kandydatów na dyrektorów. Zgodnie z prawem oświatowym na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych, którym kończy się kadencja z końcem roku szkolnego, należy przeprowadzić nabory.

Obecnie trwają nabory na stanowiska w następujących jednostkach:

  • Przedszkole Miejskie nr 9 „Akademia Uśmiechu”, 76-200 Słupsk, ul. Sportowa 10,
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka, 76-200 Słupsk, ul. S. Leszczyńskiego 17,
  • Szkoła Podstawowa nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego, 76-200 Słupsk, ul. S. Małachowskiego 9,
  • Szkoła Podstawowa nr 11, 76-200 Słupsk, ul. Profesora Lotha 3,
  • I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego, 76-200, ul. Szarych Szeregów 15,
  • V Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta, 76-200 Słupsk, ul. Deotymy 15 a,
  • Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. Tadeusza Tańskiego, 76-200 Słupsk, ul. Niedziałkowskiego 2,
  • Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego, 76-200 Słupsk, ul. Królowej Jadwigi 3.

Termin składania ofert upływa 5 marca 2021 r. Szczegółowe informacje na temat konkursów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Referat Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, informatycy@um.slupsk.pl
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, e-mail: edukacja@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013