Aktualności

30 kwietnia 2021, 12:09HISTORYCZNY SUKCES UCZNIÓW „ DZIESIĄTKI”.

XXVI Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy", jest konkursem tematycznym, o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty.
Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii oręża polskiego w różnych okresach historycznych oraz znaczeniu sił zbrojnych w życiu politycznym, ekonomicznym i kulturalnym Państwa i Narodu Polskiego, popularyzowanie wśród młodzieży tematyki historii wojskowości oraz wiedzy o losach żołnierza i dziejach oręża polskiego, budzenie zainteresowań przeszłością i rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów, kształtowanie umiejętności kreatywno-krytycznego myślenia o dziejach minionych, a także rozwijanie umiejętności pracy ze źródłami historycznymi pisanymi i materialnymi. W tegorocznej edycji wzięła udział Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku.

W dniu 28 kwietnia 2021 r. została opublikowana lista wyników etapu rejonowego. Tytuł Laureatów XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy" uzyskali uczniowie szkoły:
1. Seweryn Cieśliński klasa 7f,
2. Jakub Szałacki klasa 7a,
3. Marcin Wyka klasa 7h
4. Dominik Szapiel klasa 7a.
Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Referat Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, informatycy@um.slupsk.pl
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, e-mail: edukacja@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013