Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

17 maja 2021, 14:40
17 maja rozpoczęła się rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych Miasta Słupska na rok szkolny 2021/2022. Rekrutacja odbywa się poprzez system elektroniczny NABO - link do strony: https://ponadpodstawowe-slupsk.nabory.pl

W rekrutacji elektronicznej bierze udział 16 szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk:

  • 4 licea ogólnokształcące,
  • 1 liceum sztuk plastycznych,
  • 1 liceum dla dorosłych,
  • 5 techników,
  • 5 branżowych szkół I stopnia.

Z ofertą szkół można zapoznać się w systemie elektronicznym NABO (https://ponadpodstawowe-slupsk.nabory.pl) w zakładce „Oferty placówek”.

W zakładce „Terminy rekrutacji” znajdują się wszystkie niezbędne terminy i rodzaje czynności przy ubieganiu się absolwenta szkoły podstawowej o przyjęcie do wybranej szkoły, co wynika z zapisów Zarządzenia Nr Nr 7/2021 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2021/2022.

Uczeń zakłada konto samodzielnie.

Wypełnienie obowiązkowego elektronicznego wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej wymaga ułożenia listy preferencji kandydata. Na jej 1. pozycji powinien znaleźć się oddział - klasa w szkole, na której uczniowi najbardziej zależy, w której chciałby się uczyć. Jednocześnie można ubiegać się o miejsce tylko w trzech szkołach, ale w wielu oddziałach w każdej z nich. Po wprowadzeniu wszystkich ocen, wyników egzaminów i osiągnięć kandydata system będzie je przeliczał na punkty, sumował i zgodnie z uzyskaną liczbą punktów wskaże, do którego oddziału z listy preferencji kandydat się zakwalifikuje. Im dłuższa lista preferencji tym większe szanse na dostanie się do szkoły, nie ma możliwości zakwalifikowania się do kilku oddziałów.

System pozwala na bieżące monitorowanie rekrutacji, zawiera aktualne dane o szkołach, ich ofercie edukacyjnej, kandydacie i jego preferencji oraz o wolnych miejscach. Każdy uczeń może śledzić rekrutację przez internet i otrzymywać informację o swoich szansach.

Wnioski można składać w terminie do 21 czerwca 2021 r.