Aktualności

17 maja 2021, 14:44VI edycja Konkursu Marszałka Województwa Pomorskiego „Nauczyciel Pomorza”

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konkursu, w którym w sposób symboliczny wyróżnieni zostają nauczyciele będący, poprzez swoją działalność, przykładem dla swoich koleżanek i kolegów. Od kilku lat pod auspicjami Marszałka Województwa Pomorskiego doceniani są wybitni nauczyciele z pomorskich przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych.

Do udziału w konkursie można zgłaszać kandydatury wszechstronnych nauczycieli, którzy z pasją realizują działania dydaktyczne i wychowawcze, swoją postawą wspierają i inspirują innych pedagogów, a ponadto wykazują się zaangażowaniem w sprawy środowiska lokalnego.

Z wnioskiem o nadanie tytułu może wystąpić: dyrektor przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej, rada szkoły lub placówki, rada rodziców, samorząd uczniowski lub organizacja pozarządowa.

Wnioski można składać do 31 lipca br.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w godz. 8.00-15.00 (od poniedziałku do piątku): tel.: 58 344 01 68 wew. 101 lub 106;
e-mail: sekretariat@pbw.gda.pl lub nauczyciel.pomorza@pbw.gda.pl

Wniosek należy wypełnić on-line, a następnie wydrukować i przesłać na adres Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk. O przyjęciu zgłoszenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Grupę finalistów i wyróżnionych w tegorocznej edycji Konkursu poznamy jesienią podczas uroczystości nadania tytułu „Nauczyciel Pomorza Roku 2021".

Do pobrania:


Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Referat Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, informatycy@um.slupsk.pl
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, e-mail: edukacja@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013