Program „Dobry Start” - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Program „Dobry Start”

1 lipca 2021, 15:22
Program „Dobry Start”
Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną:

ü na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

ü za pośrednictwem portalu Emp@tia,

ü przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.

ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku.

Każda osoba, która będzie potrzebowała wsparcia w złożeniu wniosku o świadczenie z programu Dobry Start może liczyć na pracowników ZUS. Pomoc można uzyskać:

ü na specjalnej infolinii pod numerem 22 290 22 02 w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 8.00 –15.00

ü w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,

ü we wszystkich placówkach ZUS oraz podczas e-wizyty w ZUS,

ü w trakcie dyżurów pracowników ZUS w siedzibach urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS (więcej informacji o programie oraz dyżurach na stronie https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start)

Dostępne są także w filmy instruktażowe:

ü dla rodzica (link do YouTube) - link otwiera się w nowym oknie

ü dla dyrektora placówki (link do YouTube) - link otwiera się w nowym oknie

Program „Dobry Start”

Do pobrania