Zajęcia edukacyjne na rok szkolny orgaznizowany przez Bałtycką Galerię Sztuki Współczesnej - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zajęcia edukacyjne na rok szkolny orgaznizowany przez Bałtycką Galerię Sztuki Współczesnej

6 września 2021, 13:51

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej zaprasza w bieżącym sezonie szkolnym do udziału w zajęciach edukacyjnych nie tylko dzieci, ale także dorosłych. W programie zajęcia w pracowniach, warsztaty dla dzieci, czy też propozycje dla grup zorganizowanych ze szkół i przedszkoli. Część zajęć odbywa się w Ustce w Centrum Aktywności Twórczej, a część w słupskiej Galerii Kameralnej przy ul. Partyzantów.

W usteckim Centrum Aktywności Twórczej, które znajduje się nieopodal Portu szczególnie zapraszamy młodzież i dorosłych do zapisów na cykliczne zajęcia w naszych dwóch pracowniach. Pracownia fotograficzno-filmowa zaprasza wszystkich, których fascynuje każdy rodzaj rejestracji i tworzenia obrazu – fotografia cyfrowa, analogowa , film, podcast, collage, animacja, gif itd. Zajęcia mają na celu przybliżenie uczestnikom współczesnych i tradycyjnych technik rejestracji i obróbki obrazu oraz jego miejsca w sztuce współczesnej.

Natomiast pracownia rzeźby i ceramiki zaprasza zainteresowanych, którzy chcą zapoznać się z tego typu metodami prac. Zajęcia ukierunkowane są między innymi na ręczne budowanie unikatowych form użytkowych i dekoracyjnych, studium rzeźbiarskie, rzeźbę ceramiczną, tworzenie gipsowych form do odlewania masy lejnej, metody zdobienia. Od tego roku można także praktykować na kole garncarskim.

Zajęcia w pracowniach odbywają się raz w tygodniu w kilku grupach w zależności od zainteresowania i stopnia zaawansowania. Udział jest odpłatny i wynosi symboliczną kwotę 30 zł miesięcznie. Koszt 1 h pracy na kole garncarskim to 10 zł. Zapisów można dokonywać u prowadzących, kontakty podane są na stronie galerii www.bgsw.pl w zakładce edukacja – pracownie lub na fanpage’u BGSW.

Od września wracają także propozycje dla dorosłych - cykliczne spotkania HISTORYCZNE CZWARTKI. W każdy pierwszy czwartek miesiąca w Słupskiej Galerii Kameralnej Tomasz Częścik – moderator słupskich spotkań wraz z gośćmi specjalnymi, a w każdy ostatni czwartek miesiąca Marcin Barnowski w CAT w Ustce przybliżają różne zagadnienia historyczne naszego regionu. Zachęcamy również uczestników do przynoszenia na te spotkania pamiątek, które mogłyby się okazać cenne i wartościowe dla danych tematów spotkań. Wstęp na spotkania jest wolny, jednak liczba miejsc jest ograniczona.

Galeria zaprasza również szkoły i przedszkola do udziału w zajęciach nawiązujących do aktualnych wystaw dla grup zorganizowanych. Towarzyszące ekspozycjom poznawcze zajęcia rozwijają ich poszczególne wątki i problemy, pomagają w przełamywaniu stereotypowego myślenia o sztuce współczesnej i ułatwiają z nią kontakt. Zapisów na lekcje w galeriach można dokonywać u prowadzącej, szczegóły kontaktu również podane są na stronie. Udział w lekcjach jest nieodpłatny.

Najmłodszych odbiorców, a w szczególności dzieci zamieszkujące okolice Galerii Kameralnej (Partyzantów 31a) zapraszamy do udziału w comiesięcznych warsztatach o nazwie PODWÓRKO SZTUKI. Podczas zajęć młodzi uczestnicy mają okazję do poznania różnych technik, mediów i narzędzi wykorzystywanych przez artystów. Tematykę poszczególnych spotkań dyktuje otaczająca rzeczywistość. Na warsztatach poruszane są tematy uniwersalne, bliskie każdemu człowiekowi – temu małemu, ale także dorosłemu. Dajemy możliwość spojrzenia „oczami dziecka” i wypowiedzenia się na różne zagadnienia, tematy i problemy. Forma warsztatów skłania do własnej, niczym nieograniczonej aktywności, daje możliwość wyrażania siebie. Zajęcia odbywają się w każdą ostatnią sobotę miesiąca o godz. 11:00. Zapisów można dokonać u prowadzącej pod nr tel. 515 089 698.

Wszelkie dodatkowe, niezbędne informacje o programie edukacyjnym można doczytać na stronie internetowej, bądź kontaktując się z prowadzącymi. Galeria zastrzega sobie jednak wszelkie zmiany wynikające z obostrzeń podyktowanych aktualną sytuacją pandemiczną.

www.bgsw.pl

https://www.facebook.com/baltic.gallery.art