Dzień Przedszkolaka - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Dzień Przedszkolaka

20 września 2021, 10:32

Słupskie Przedszkola Miejskie świętują

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.

W całej Polsce dzień dziś taki, że świętują przedszkolaki”

W naszych przedszkolach 20 września 2021 roku na dzieci będzie czekało wiele ciekawych atrakcji. Pragniemy, aby ten dzień był wyjątkowy dla naszych przedszkolaków. Nie zabraknie tańców, konkursów, baloników, wyjątkowych specjałów.

Życzymy:

 • wspaniałej zabawy…..

 • kolorowych snów...

 • uśmiechu od ucha do ucha...

 • pięknych bajek na dobranoc...

 • własnego pieska i kotka...

 • co dzień nowych przygód...

 • butów siedmiomilowych...

 • gwiazdki z nieba...

 • wspaniałych przyjaciół...i wszystkiego dobrego…

 • najlepszych na świecie rodziców….

 • magicznych chwil w przedszkolu….

 • bycie dzieckiem całe życie…..

Dyrektorzy Słupskich Przedszkoli Miejskich wraz z pracownikami.

13 września 2013 po wysłuchaniu Sprawozdania Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia dnia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka (druki nr 1663 i 1695 Sejm RP podjął uchwałę (poprzez aklamację) w sprawie ustanowienia dnia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka.

Piosenka na Dzień Przedszkolaka

Z okazji Dnia Przedszkolaka powstała nawet specjalna piosenka.

Hymn przedszkolaka”

Muzyka: Urszula Pakuła

Słowa: Beata Lach, Mirosława Witecka

I

Wszyscy swoje święto mają, święto mają

tańczą, skaczą i śpiewają i śpiewają

Przedszkolaki przykład dają, przykład dają

I też swoje święto mają, święto mają

Ref:

Dzień przedszkolaka jest właśnie dzisiaj,

to święto Ani, Basi i Krzysia.

W dzień przedszkolaka każdy to wie,

Bawi się z nami, kto tylko chce.

II

Ogród z panią przystroimy, przystroimy

Sto balonów wypuścimy, wypuścimy

Będzie to wiadomość taka, właśnie taka,

że dziś jest dzień przedszkolaka, przedszkolaka.

Geneza uchwalenia Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka

Z oficjalnych dokumentów Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP:

 • 25.09.2010

Zebranie Zarządu Krajowego PK OMEP

Zebranie Zarządu Krajowego PK OMEP, pkt 11 Protokołu: Dyskusja na temat wniosku Śląskiego Oddziału PK OMEP w sprawie uchwalenia Święta Wychowania Przedszkolnego.

 • 26.06.2010

III Zjazd Delegatów Polskiego Komitetu PK OMEP

pkt. 15 Protokołu: Przedstawicielka Oddziału Śląskiego PK OMEP, Pani Grażyna Świerczyńska, zgłosiła wniosek dotyczący podjęcia działań w celu ustanowienia 29 września Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka – święta wychowania przedszkolnego, które miałoby podkreślić wagę wychowania przedszkolnego dla całego późniejszego życia dziecka.
Wniosek wynikał z podejmowanych przez środowisko inicjatywy celebrowania Dnia Przedszkolaka od 2009 r.

 • 15.11.2010

Pismo z Urzędu Miasta Łodzi

Pismo z Urzędu Miasta Łodzi z prośbą o poparcie ustanowienie 20 września Dnia Przedszkolaka i wpisanie do kalendarza dni obchodzonych świąt w Polsce.

 • 27.11.2010

Zebranie Krajowego Zarządu PK OMEP

pkt. 15 Protokołu. Dyskusja na temat nazwy proponowanego święta. Podjęcie oficjalnych działań w sprawie ustanowienia Ogólnopolskiego Dnia Wychowania Przedszkolnego – przygotowanie pisma i podstaw prawnych przez członka Zarządu Katarzynę Kowol uwzgledniające poniższe stanowisko Zarządu:

W obowiązującym systemie prawnym nie ma dnia, który mógłby w należyty sposób zwrócić uwagę społeczeństwa na szczególnie ważny aspekt dotyczący wychowania przedszkolnego. Propagowanie Ogólnopolskiego Dnia Wychowania Przedszkolnego zwróci uwagę na znaczenie edukacji przedszkolnej w rozwoju i wychowaniu dziecka, zwiększy świadomość oraz wiedzę dzieci, ich rodziców i innych osób dorosłych na ten okres rozwojowy dziecka. Ogólnopolski Dzień Wychowania Przedszkolnego będzie też okazją do zintegrowania oraz zachęcenia wielu środowisk, osób oraz instytucji do współdziałania i wspierania młodego człowieka na tym etapie rozwoju, kształtowania jego prawidłowego rozwoju fizycznego, społecznego, poznawczego i emocjonalnego.

Jednocześnie ustanowienie Ogólnopolskiego Dnia Wychowania Przedszkolnego ma odmienne założenia i cele niż Międzynarodowy Dzień Dziecka uchwalony w 1954 przez Organizację Narodów Zjednoczonych rezolucją 838 (IX)obchodzony na świecie w różnym czasie, ale mający jedno przesłanie – uświadomienie i przypomnienie, że dziecko nie jest przedmiotem, ma prawo do życia, ochrony i pomocy, gwarantowane Deklaracją Praw Dziecka z 1959 r. oraz Konwencją o Prawach dziecka z 1989r.

 • 31.03.2011

Petycja PK OMEP

Petycja PK Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP do Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ustanowienia 29 września Ogólnopolskim Dniem Wychowania Przedszkolnego.

 • 08.09.2011

Odpowiedź z Kancelarii Senatu

Odpowiedz z Kancelarii Senatu o niekontynuowaniu pracy nad wnioskiem dotyczącym ustanowienia 29 września Ogólnopolskim Dniem Wychowania Przedszkolnego.

 • 27.02.2012

Ponowne złożenie petycji

Ponowne złożenie petycji przez PK Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP do Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ustanowienia 29 września Ogólnopolskim Dniem Wychowania Przedszkolnego.

 • 17.04.2012

Europejskie spotkanie przedstawicieli Narodowych Komitetów OMEP w Senacie RP

Europejskie spotkanie przedstawicieli Narodowych Komitetów OMEP w Senacie RP, w którym udział wzięło reprezentantów 18 krajów. W związku z rozszerzającą się w przedszkolach w Polsce inicjatywą obchodów Dnia Przedszkolaka PK OMEP poinformowało europejskich reprezentantów OMEP o wystąpieniu od Senatu RP w sprawie nadania rangi wychowaniu przedszkolnemu i wpisaniu wydarzenia do kalendarza świąt. W związku z tym, że organizowane w różnych miejscach w Polsce obchody Dnia Przedszkolaka miały na ogół charakter spontaniczny i oddolny, a w Łodzi w działania nauczycieli włączył się Urząd Miasta i wydarzenie nabrało charakteru bardziej oficjalnego i sformalizowanego, PK Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP zaprosił Przedstawicieli Urzędu Miasta Łodzi do prezentacji miejskiego projektu podczas Europejskiego spotkania w Senacie.

 • 29.09.2012

Pierwsze Ogólnopolskie Obchody Dnia Wychowania Przedszkolnego

Pierwsze Ogólnopolskie Obchody Dnia Wychowania Przedszkolnego pod patronatem Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP. PK OMEP rozpropagował inicjatywę za pośrednictwem czasopisma dla nauczycieli „Wychowanie w Przedszkolu“, strony internetowej, środowiska nauczycieli wychowania przedszkolnego, lokalnych Wydziałów Oświaty i Kuratoriów Oświaty. Po raz pierwszy w Polsce z inicjatywy lokalnej wydarzenie nabrało rangi ogólnopolskiej. Brało w niej udział ponad 150 przedszkoli z całej Polski: z Andrychowa, Będzina, Białegostoku, Jastrzębia Zdroju, Kadzidła, Katowic, Kielc, Kutna, Kołobrzegu, Kruszwicy, Kwidzynia, Leszna, Lublina, Łańcuta, Mysłowic, Olsztyna, Ostrowca Św., Ożarowa, Sandomierza, Szczecina, Tarnowa, Tarnobrzegu, Ujazdu, Warszawy, Wrocławia i Wieliczki. Centralne Ogólnopolskie obchody Dnia Przedszkolaka pod patronatem PK OMEP odbyły się w Łodzi. Impreza po raz czwarty została zorganizowana przy współpracy Łódzkich przedszkoli i Urzędu miasta Łodzi. W projekcie wzięły udział przedszkola z Poznania Sieradza, Katowic, Piotrkowa Trybunalskiego, Brzezin, Będzina, Bytomia, Częstochowy Pabianic, Zgierza i Raszyna.

 • 26.07.2013

Projekt uchwały

Dzięki poparciu przez Marka Michalaka Rzecznika Praw Dziecka inicjatywa skierowana przez PK Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP znalazła w końcu zainteresowanie w Sejmie RP – ustanowienie 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka zakłada projekt uchwały, który trafił do Sejmu.

 • 30.08.2013, 06.09.2013

Pisma PK OMEP

Pisma PK OMEP do Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży w Sejmie RP i Reprezentanta Wnioskodawców (PK OMEP) z zapytaniem pojawienia się w projekcie nazwy święta Dzień Przedszkolaka. Natomiast we wniosku Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP dzień ten został określony jako Ogólnopolski Dzień Wychowana Przedszkolnego. Dlatego PK OMEP zwrócił się z prośbą o utrzymanie nazwy. Ogólnopolski Dzień Wychowana Przedszkolnego ma być świętem dzieci oraz osób zajmujących się edukacją przedszkolną i ma podnosić w społeczeństwie polskim rangę edukacji przedszkolnej. Uzasadniając prośbę o utrzymanie nazwy, jaka została złożona we wniosku pokazano przykład dotyczący ustanowienia w 1982 r. zmiany nazwy Dzień Nauczyciela na Dzień Edukacji Narodowej. Wprowadzając wtedy zapis o treści – Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty (…). I choć dzień ten nadal potocznie nazywany jest Dniem Nauczyciela, to zmiana nazwy zwiększa jego znaczenie.

 • 11.09.2013

Posiedzenie Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży w Sejmie RP

Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie ustanowienia Dnia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka.

 • 13.09.2013

Posiedzenie Sejmu RP

W harmonogramie porządku dziennego obrad 49 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pojawia się Sprawozdanie Komisji o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia Dnia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Uchwała została przyjęta przez aklamację.

 • wrzesień 2013

Obchody Dnia Przedszkolaka

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka obchodzi wiele środowisk przedszkolnych w całej Polsce.

 • 25.09.2013

Pierwsza Oficjalna Uroczystość Obchodów Ogólnopolskiego Dnia Wychowania Przedszkolnego

W dniu 25 września na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie odbyła się Pierwsza Oficjalna Uroczystość Obchodów Ogólnopolskiego Dnia Wychowania Przedszkolnego. Organizatorami projektu byli: Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP i Ośrodek Edukacji Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Część inauguracyjna odbyła się w Teatrze Stanisławowskim w budynku Starej Pomarańczarni. Ze względu na rangę wydarzenia uroczystość objęta została honorowymi patronatami Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka.