"Lepszy nauczyciel, lepsza szkoła" - Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 10 - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

"Lepszy nauczyciel, lepsza szkoła" - Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 10

27 września 2021, 12:46
Grupa nauczycieli w sali konferencyjnej podczas wykładów.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku rozpoczęła dalsze działania w zakresie Erasmus+ po wielu perturbacjach spowodowanych pandemią COVID-19.

Aktualnie realizuje dwa projekty unijne. Pierwszy "Szkoła przyszłości", rozpoczął się przed wybuchem pandemii, drugi natomiast "Lepszy nauczyciel, lepsza szkoła", rozpoczął się w jej trakcie. Koordynatorem obu projektów jest pani Marta Kaczmarek.

Placówka realizuje 5 mobilności, z których jedna właśnie się zakończyła. Mobilność odbyła się na Teneryfie, a kurs zatytułowany był: "Umiejętności miękkie oraz inteligencja emocjonalna dla nauczycieli i kadry edukacji szkolnej". Na to szkolenie pojechało trzech nauczycieli. Jak to przy pandemii bywa, nie było pewności do samego końca, czy uda się to zrealizować. Jednak cel został osiągnięty, a nauczyciele z dziesiątki pojechali i wrócili cali i zdrowi.

Kurs trwał 7 dni i uczestniczyli w nimi jeszcze inni nauczyciele ze szkół z Niemiec, Łotwy i Grecji. Udało się nawiązać z nimi współpracę i są plany na dalsze wspólne projekty, co wpłynie na podnoszenie jakości pracy, a wymiana dobrych praktyk i nowe europejskie przyjaźnie będą wpływać pozytywnie na rozwój szkoły.
Nauczyciele prezentują swoją pracę.Grupa nauczycieli o różnej narodowości po zakończeniu kursu.