Kadra "Ekonomika" szkoli się we Włoszech - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Kadra "Ekonomika" szkoli się we Włoszech

6 października 2021, 9:59
Pani Dyrektor Renata Draszanowska i nauczyciele "Ekonomika"
Grupa nauczycieli z "Ekonomika" pozdrawia z Włoch, dokąd udała się, by zdobywać wiedzę oraz umiejętności z zakresu nowoczesnych metod kształcenia, stosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych, gier w edukacji, jak również edukacji wielokulturowej i międzykulturowej. Realizuje właśnie job shadowing w zaprzyjaźnionej szkole we Włoszech. Tam obserwuje zajęcia swoich kolegów po fachu, co umożliwi porównanie polskiego procesu kształcenia z realizowanym w Europie.

Mobilność nauczycieli wynika z realizowanego przez szkołę projektu Erasmus+ Profesjonalni, Otwarci, Nowocześni i Aktywni, czyli rozwój kompetencji kadry ZSE, w celu podniesienia jakości pracy szkoły. Realizowane działania mają wpłynąć na wzmocnienie i rozwój kształcenia uczniów w “Ekonomiku”, w tym osób pochodzących z rodzin migrantów oraz przyczyniać się do umiędzynarodawiania procesu edukacji, a tym samym wpływać na wzrost jakości pracy szkoły. Działania te mają przyczynić się do prowadzenia dobrej, otwartej na wielokulturowość edukacji, stosującej eksperymentalne metody kształcenia, innowacje, nowatorskie rozwiązania w erze cyfrowej, propagującej europejskie wzorce zachowań i standardy nauki. Mają wspierać proces budowania i kształceniem społeczeństwa wielokulturowego.

"We Włoszech jest bardzo pracowicie - mówi Katarzyna Rydzewska, nauczycielka przedmiotów zawodowych i koordynatorka projektu. Mamy ściśle ustalony harmonogram na każdy dzień. Włosi bardzo rzetelnie realizują program job shadowing. Obserwujemy lekcje, byliśmy już na zajęciach z języka angielskiego, matematyki, technologii informacyjnych, programowania. Zwiedzaliśmy również włoską szkołę. Jest bardzo duża, uczy się tu około 1200 uczniów i to głównie płci męskiej (pewnie z racji dominującego tu profilu zawodowego). Z włoskimi nauczycielami spotykamy się przy tzw. okrągłych stołach i rozmawiamy o edukacji. My sami prezentowaliśmy polski system edukacji, Włosi scharakteryzowali nam swój, następnie porównywaliśmy oba systemy i doszliśmy do wniosku, że jest między nimi bardzo dużo podobieństw. Odbyliśmy ciekawe spotkanie z nauczycielami zajmującymi się projektowaniem wirtualnej rzeczywistości, którą można wykorzystać na zajęciach z uczniami. To nie jest ich podstawowym zajęciem, ale pasjonują się tym i w ramach projektu stworzyli aplikację, dzięki której w ciekawy sposób można prowadzić zajęcia np. na zajęciach biologii można pokazać budowę serca ludzkiego bezpośrednio na ławce ucznia - w formie wirtualnego obrazu. Włosi są bardzo otwarci i mili. Rozmawialiśmy też z młodzieżą, która prezentowała swoje kierunki kształcenia, plany na przyszłość, a poza tym ćwiczymy angielski i uczymy się włoskiego. Pani dyrektor zaprosiła Włochów do naszej szkoły, chętnie będziemy ich partnerem w ich projekcie. Myślę, że nawiążemy tu relacje, które zaowocują w przyszłości może nawet stałą współpracą".
Pani Dyrektor Renata Draszanowska i nauczyciele "Ekonomika"