Młodzież "Ekonomika" szykuje się do wyjazdu na praktyki zagraniczne - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Młodzież "Ekonomika" szykuje się do wyjazdu na praktyki zagraniczne

6 października 2021, 14:12
Graficy" z IV G z "Ekonomika"
Grupa uczniów ZSE wzięła udział w zajęciach kulturowych przygotowujących ją do wyjazdu na zagraniczne praktyki. Prowadziły je w szkolnej auli: Pani Pedagog Katarzyna Byczkowska i Pani Psycholog Dominika Wysocka. Celem wspólnej zabawy i pogadanki było poznanie zasad i obyczajów panujących w innej kulturze, z którą uczniowie zetkną się niebawem.
Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus Aktywni zawodowo w Europie. Uczestniczy w nim 50 uczniów IV klas technikum oraz 4 nauczycieli opiekunów. Będą oni realizować obowiązkowe praktyki zawodowe w firmach zagranicznych w Grecji i Hiszpanii. Obok umiejętności zawodowych i językowych, uczniowie będą rozwijać kompetencje osobiste (takie jak: budowanie pewności siebie, zdobywanie umiejętności funkcjonowania w międzynarodowym środowisku, otwartość na różnice kulturowe).
Obecnie trwa przygotowanie wyjazdu grupy 25 uczniów na praktyki do Walencji. Uczniowie kształcący się w zawodach: technik ekonomista, technik grafiki i poligrafii cyfrowej biorą udział w zajęciach kulturowych, warsztatach psychologicznych. Korzystają również z platformy do nauki języka angielskiego. Ten etap projektu ma zniwelować stres związany z podróżą i przebywaniem trzy tygodnie w nowym środowisku kulturowym i zawodowym.