Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 10 - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 10

12 października 2021, 11:02
Grupa nauczycieli z różnych krajów siedzi w kręgu i wykonuje ćwiczenia integrujące grupę.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku zrealizowała kolejny wyjazd nauczycieli w ramach projektu Erasmus+ "Lepszy nauczyciel, lepsza szkoła". Kurs trwał 7 dni, wzięło w nim udział trzech nauczycieli z naszej placówki. W ramach współpracy międzynarodowej uczestniczyli w nim również nauczyciele ze Słowenii oraz Estonii, z którymi planujemy realizować wspólne projekty.
Mobilność odbyła się w Barcelonie i tym razem dotyczyła szkolenia z zakresu Yogi, która okazała się doskonałym narzędziem w walce ze stresem.
Jest to duża zasługa Dyrekcji Szkoły, która umożliwiła swoim nauczycielom rozwój emocjonalny poprzez udział w tym projekcie. Każdy zawód wymaga dokształcania, dla nauczycieli niezmiernie istotne jest to, aby mogli na zasadzie empatii przekazywać swoim uczniom pozytywne emocje i nastrój, co w efekcie wpłynie na lepsze wyniki i osiągnięcia w pracy edukacyjnej, wychowawczej oraz na rozwój szkoły.
Nauczyciele siedzą przy stole podczas zajęć teoretycznych.