Stypendia Prezydenta Miasta Słupska dla uczniów SP10 - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Stypendia Prezydenta Miasta Słupska dla uczniów SP10

8 października 2021, 14:14
Uczniowie naszej szkoły prezentują otrzymane dyplomy.

Stypendia Prezydenta Miasta Słupska przyznawane są od 1997 roku, a ubiegać się o nie mogą uczniowie oraz absolwenci szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, którzy uczą się w szkołach znajdujących się na terenie Słupska.

Stypendia naukowe przyznawane są uczniom, którzy w klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen 5.5 (klasy 5-6 szkoły podstawowej), 5.0 (klasy 7-8 szkoły podstawowej) lub 4.75 (uczniowie i absolwenci szkoły ponadpodstawowej). Ponadto uczniowie klas 5-6 musieli uzyskać z każdego przedmiotu ocenę co najmniej bardzo dobrą, a ich starsi koledzy przynajmniej dobrą. Wymaganiem było również osiągnięcie tytułu laureata lub finalisty w konkursach organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty albo olimpiadach przedmiotowych i tematycznych.

W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku aż sześcioro uczniów spełniło wysokie wymagania i zostało laureatami tej prestiżowej nagrody.

Gratulujemy Paulinie Iwanowicz, Wiktorii Czubak, Zuzannie Leńskiej, Jakubowi Szałackiemu, Dominikowi Szapielowi i Sewerynowi Cieślińskiemu.
Pan dyrektor Bogdan Leszczuk wraz ze stypendystami.