Przyznano Stypendia Prezydenta Miasta Słupska. - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przyznano Stypendia Prezydenta Miasta Słupska.

8 października 2021, 14:00
Przywitanie przez Prezydentkę Miasta Słupska Krystynę Danilecką-Wojewódzką zaproszonych stypendystów i dyrektorów szkół.

W piątek, 8 października, w Sali Konferencyjnej im. Konstytucji 3-go Maja słupskiego magistratu uhonorowano 43. najlepszych uczniów ze słupskich szkół. Najzdolniejsze dzieci i młodzież otrzymali stypendia naukowe lub artystyczne z rąk Prezydentki Miasta Słupska Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej, Wiceprezydentki – Marty Makuch, Przewodniczącej Rady Miejskiej – Beaty Chrzanowskiej oraz Przewodniczącej Komisji Edukacji Rady Miejskiej – Małgorzaty Lenart.

Fundusz stypendialny Prezydenta Miasta Słupska istnieje od 1997 roku, a jego cel to wsparcie młodych ludzi w rozwijaniu ich pasji i talentów. Jest też - jak wspomniała podczas otwarcia uroczystości wręczenia stypendiów Pani Prezydent - wsparciem materialnym, które jest wyrazem uznania dorosłych dla wyników osiąganych przez dzieci i młodzież słupskich szkół w nauce i sztuce. Rokrocznie - z wyjątkiem ubiegłego roku, w którym ograniczenia spowodowane pandemią na to nie pozwoliły – wręczenie dyplomów odbywa się bardzo uroczyście. Uświetniają je występy artystyczne. Podczas rozdania dyplomów uczniom towarzyszą dyrektorzy szkół, do których uczęszczają, bądź uczęszczali, a także rodzice i najbliżsi.

W tym roku po raz pierwszy przyznano super-stypendia. Uhonorowano w ten sposób dwoje uczniów, którzy uzyskali nadzwyczajne osiągnięcia w nauce.

Tegorocznej gali przyświecała myśl, wygłoszona przez Panią Prezydent Krystynę Danilecką-Wojewódzką, „siłą człowieka jest jego wiedza i to ona wytycza życiowe ścieżki”.

Stypendyści Prezydenta Miasta SłupskaWręczanie dyplomów stypendystkom przez Prezydentkę Miasta Słupska Krystynę Danilecką-Wojewódzką, Zastępczynię Prezydentki Martę Makuch oraz Przewodniczącą Rady Miejskiej w Słupsku Beatę ChrzanowskąWręczanie dyplomów stypendystkom przez Prezydentkę Miasta Słupska Krystynę Danilecką-Wojewódzką, Zastępczynię Prezydentki Martę Makuch oraz Przwodniczącą Rady Miejskiej w Słupsku Beatę ChrzanowskąWręczanie dyplomów stypendystom przez Prezydentkę Miasta Słupska Krystynę Danilecką-Wojewódzką, Zastępczynię Prezydentki Martę Makuch, Przewodniczącą Rady Miejskiej w Słupsku Beatę Chrzanowską oraz Przewodniczącą Komisji Edukacji Małgorzatę Lenart.Stypendyści Prezydenta Miasta Słupska