(Nie)widzialna poezja – spotkanie uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Sportowymi ze słupską niewidomą poetką - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

(Nie)widzialna poezja – spotkanie uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Sportowymi ze słupską niewidomą poetką

22 października 2021, 10:00
Natalka uczennica klasy 1b przegląda książkę z brejlowskimi obrazkami

18 października uczniowie klas 1a oraz 1b Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Sportowymi w Słupsku brały udział w zajęciach zintegrowanych o charakterze literacko-społecznym.

Podczas spotkania dzieci poznały świat osób niepełnosprawnych, ich punkt widzenia oraz problemy, z którymi muszą borykać się na co dzień. Uczniowie własnoręcznie posługiwali się lupą, badali kolory, nawlekali nitki oraz dotykali brajlowskich obrazków.

Z kolei część interpretacyjna wiersza niewidomej poetki, pani Teresy A. Ławeckiej, poprowadzona przez panią Annę Łozowską-Patynowską była sposobem na uwrażliwienie, otworzenie się na poezję, a ponadto to przykład przezwyciężenia własnej niemocy i udowodnienie, że zawsze można osiągnąć to, o czym się marzy.

W dzieciach tkwi ogromny potencjał, wystarczy go tylko wydobyć, a takie spotkania kształtują postawy empatyczne wobec osób niepełnosprawnych oraz chęć pomocy drugiemu człowiekowi i uwrażliwienie na jego sytuację.

Pani Anna Łozowska-Patynowska recytująca wiersz w klasie 1bPani Teresa A. Ławecka opwiada uczniom klasy 1a o życiu osób niedowidzącychUczniowie klasy 1a próbują nawlec nitkę na igłę z przewiązaną opaską na oczachUczniowie klasy 1a przeglądają książkę z brejlowskimi obrazkami.