„Szkoła przyszłości” - Erasmus+ w Dziesiątce - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

„Szkoła przyszłości” - Erasmus+ w Dziesiątce

29 października 2021, 9:40
Nauczyciele pracują w grupie.

W ramach projektu Erasmus+ pięcioro nauczycieli Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku brało udział w szkoleniu „Jak powstrzymać znęcanie się, a także cyberprzemoc w szkołach i promować uczenie się społeczno-emocjonalne”.

Kurs trwał 7 dni i odbył się w Bolonii. Jego celem miało być zwiększenie świadomości na temat fenomenu, metod pozyskiwania środków do budowania pozytywnego środowiska szkolnego i klasowego, a także jak planować długoterminowe strategie i zasady, które można wdrożyć, aby zapobiec lub zminimalizować znęcanie się i cyberprzemoc w szkołach. W szkoleniu brali udział nauczyciele z Rumunii, Łotwy, Litwy, Szwecji, Węgier, Czech, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii, z którymi mamy nadzieję stworzyć i realizować wspólne projekty.

Postęp technologiczny niesie za sobą dużo niebezpieczeństw, pojawiają się nowe formy i rodzaje agresji, dlatego też szkolenie nauczycieli w tym zakresie daje możliwość stworzenia programów niezbędnych do efektywnego zapobiegania wszelkiego rodzaju przemocy w szkole.

Nauczyciele siedzą wspólnie przy stole podczas zajęć.