Poznaj Polskę - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Poznaj Polskę

4 listopada 2021, 13:36
Poznaj Polskę
W 2021 roku Miasto Słupsk bierze udział w przedsięwzięciu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Celem zadania jest wsparcie finansowe organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

W ramach otrzymanego wsparcia finansowego zostaną zorganizowane 34 wycieczki w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych do 15 grudnia 2021 r.