Erasmus+ w Dziesiątce - szkolenie dla nauczycieli. - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Erasmus+ w Dziesiątce - szkolenie dla nauczycieli.

10 listopada 2021, 13:24
2. Praca w grupach podczas zajęć - rozwiązywanie konfliktów.

W ramach projektu Erasmus+ „Lepszy nauczyciel lepsza szkoła”, kolejna grupa nauczycieli ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku brała udział w kursie zorganizowanym przez EuropeanLerningEducation.

Panie Karolina Łyszyk, Małgorzata Węc i pan Robert Kozłowicz uczestniczyli w szkoleniu: Stres i rozwiązywanie konfliktów. 7 dniowy kurs odbył się w Bolonii we Włoszech. Uczestnikami zajęć byli nauczyciele z Hiszpanii, Słowenii, Czech, Estonii, Finlandii, Węgier, Grecji, Rumunii i Chorwacji.

Tematyka zajęć była bardzo obszerna. Uczestnicy zdobyli wiedzę teoretyczną związaną ze stresem - jego przyczynami i skutkami. Podczas zajęć praktycznych uczyli się jak sobie poradzić z negatywnymi emocjami. Stres przeszkadza nam w życiu prywatnym i zawodowym. Sprawia że nie radzimy sobie z problemami, ale też potrafi zmotywować do efektywniejszej i kreatywniejszej pracy. Dzięki niemu osiągamy zamierzone cele i odnosimy sukcesy. Metody relaksacyjne oparte na oddechu i medytacji poznane przez nauczycieli z pewnością zaprocentują w codziennej pracy.

Druga część kursu dotyczyła rozwiązywania konfliktów. W środowisku szkolnym nie da się uniknąć sporów. Konflikt to zjawisko powszechne i nieuchronnie związane z życiem społecznym. Któż z nas nie znalazł się w sytuacji konfliktowej? Spieramy się w pracy, kłócimy w domu itd. Podczas zajęć uczestnicy kursu zdobyli wiedzę, jak odwrócić tę sytuację. Strategie rozwiązania sytuacji konfliktowych, poznane przez nauczycieli dotyczyły mądrych sposobów rozstrzygnięcia jakiegoś sporu, w myśl zasady –„zawsze lepiej znaleźć to co nas łączy, niż myśleć o tym co nas dzieli”.

Wyjazd w ramach programu Erasmus+ to nie tylko nauka, ale też okazja do poznania osób z całej Europy. Uczestnicy kursu wymieniali się doświadczeniami pracy w szkole, a dzięki gościnności gospodarzy poznawali piękno i kulturę Włoch. Nauczyciele zdobyli wiedzę na temat funkcjonowania innych systemów edukacji w państwach Unii Europejskiej. Nawiązana współpraca pomiędzy szkołami zaprocentuje zaangażowaniem uczniów w projekty edukacyjne i integrację europejską w ramach eTwiningu.


3. Początek zajęć i praca w grupach - powtórka i utrwalenie wiadomości na temat stresu.4. Zajęcia grupowe polegające na wypisaniu pierwszych swoich skojarzeń dotyczących stresu oraz jego objawów i skutków, próba stworzenia własnej i obszernej definicji stresu przez uczestników kursu.