Jak żyć bez barier? Dowiedzieli się uczniowie "Ekonomika" - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Jak żyć bez barier? Dowiedzieli się uczniowie "Ekonomika"

7 grudnia 2021, 8:20
Pani Agnieszka Orzech z uczniami "Ekonomika"
Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych obchodzonego 3 grudnia 2021 roku szkolne pedagożki zorganizowały w Zespole Szkół Ekonomicznych arcyciekawe spotkanie okolicznościowe z wyjątkowym gościem. Była nim Pani Agnieszka Orzech - dyrektor warsztatów Terapii Zajęciowej w Słupsku, które odbywają się przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej.
Pani Agnieszka jest osobą głuchoniewidomą, ale doskonale radzącą sobie w codziennym funkcjonowaniu i cieszącą się życiem, o czym przekonali się uczniowie technikum i szkoły branżowej. Ukończyła studia pedagogiczne o specjalności doradztwo rehabilitacyjne oraz studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki i tyflopedagogiki. Aktualnie studiuje psychologię kliniczną na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku. Posiada uprawnienia nauczycielskie oraz uprawnienia instruktora pisma dla niewidomych Braille’a. Od kilku lat związana zawodowo z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Słupsku, gdzie pracuje jako tyflopsycholog i pedagog specjalny z osobami ze złożoną niepełnosprawnością, przede wszystkim z niepełnosprawnymi intelektualnie z dodatkowym uszkodzeniem wzroku, słuchu, dysfunkcją aparatu ruchu, epilepsją, chorobami neurologicznymi. Od ponad 10 lat aktywnie działa na rzecz osób niepełnosprawnych. Swoje doświadczenia zdobywała, współpracując z Polskim Związkiem Niewidomych. W latach 2009-2013 pełniła funkcję koordynatora do spraw Świetlicy Edukacyjno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży Niewidomych i Słabowidzących zrzeszonych w Kole Polskiego Związku Niewidomych w Słupsku. Od 2011 roku jest członkiem Zarządu Słupskiego Koła PZN. Współpracowała także z Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym. Brała udział w kampaniach społecznych na rzecz osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. Pani Agnieszka to również publicystka – pisze artykuły do czasopism poruszających problematykę niepełnosprawności. Jej artykuły ukazywały się m.in. w kwartalniku „Dłonie i Słowo”, wydawanym przez Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym oraz w miesięczniku „Gazeta Mówiona” Okręgu Pomorskiego Polskiego Związku Niewidomych. Jako propagatorka idei włączania osób niepełnosprawnych w nurt życia społecznego współpracowała także z takimi organizacjami i instytucjami jak: Fundacja vis Maior, Stowarzyszenie Kiwanis International Klub w Słupsku, Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku czy Ośrodek Kształcenia Kadr Atena w Słupsku.
Młodzieży z "Ekonomika" opowiadała o sobie, potrzebie rozwoju, uczeniu się przez całe życie, a także o barierach, z jakimi stykają się ludzie niepełnosprawni. Prezentowała sprzęt, którym posługują się ludzie niewidzący. Żywo reagująca na wypowiedzi Pani Agnieszki młodzież miała do niej bardzo dużo pytań, chcąc jak najlepiej zrozumieć, z czym musi się ona zmagać, by żyć samodzielnie. Z kolei Pani Agnieszka cierpliwie i z ogromną życzliwością wyjaśniała uczniom to, czego chcieli się od niej bezpośrednio dowiedzieć.
Z pewnością było to wartościowe dla obu stron spotkanie, o którym długo jeszcze rozmawiano na szkolnych korytarzach.