„Walcz z przemocą! Nie milcz! Reaguj!” - plakat edukacyjny Szkoły Podstawowej nr 10 - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

„Walcz z przemocą! Nie milcz! Reaguj!” - plakat edukacyjny Szkoły Podstawowej nr 10

21 grudnia 2021, 10:00
Plakat przedstawiający zbiór komunikatów uwrażliwiających na problem przemocy rówieśniczej i będących głosem sprzeciwu wobec jej przejawów.

„Walcz z przemocą! Nie milcz! Reaguj!” to plakat edukacyjny stworzony w ramach realizowanego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku projektu Erasmus+ Szkoła Przyszłości - mobilność kadry edukacji szkolnej.

Plakat w obrazowy sposób przedstawia zbiór komunikatów uwrażliwiających na problem przemocy rówieśniczej, a tym samym jest głosem sprzeciwu wobec jej przejawów. Stanowi zbiór prostych i czytelnych wskazówek, które są swego rodzaju drogowskazem dla osób dotkniętych problemem przemocy, często zagubionych i wycofanych. Kształtowanie świadomości społecznej jest ważnym krokiem na drodze do wyeliminowania tego zjawiska.

W celu dotarcia do jak największej grupy odbiorców, plakat został rozpowszechniony w środowisku lokalnym, trafił do wszystkich słupskich szkół podstawowych, MDK-u oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku.