Rekrutacja do przedszkoli - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Rekrutacja do przedszkoli

29 kwietnia 2022, 8:53
Już wkrótce, 9 maja 2022 r., rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W Słupsku funkcjonuje 20 przedszkoli miejskich:

Lp

Nazwa szkoły/placówki

Adres

Nr telefonu

1

Przedszkole Miejskie nr 1

Zaczarowany Ogród”

Jana Kilińskiego 33

506 352 675

2

Przedszkole Miejskie nr 2

Zamkowa 6

514 341 710

3

Przedszkole Miejskie nr 3

Zygmunta Augusta 62a

514 342 163

4

Przedszkole Miejskie nr 4

Królestwo Skrzatów”

Witolda Lutosławskiego 6

790 535 093

5

Przedszkole Miejskie nr 5

Wesoła Piąteczka”

Juliana Niemcewicza 9

883 599 717

6

Przedszkole Miejskie nr 6

Wandy 3

504 261 221

7

Przedszkole Miejskie nr 7

Kolorowe Kredki”

Wileńska 2

535 293 200

8

Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8

Zamek Skarbów”

Wiatraczna 10

513 737 716

9

Przedszkole Miejskie nr 9

Akademia Uśmiechu”

Sportowa 10

537 110 337

10

Przedszkole Miejskie nr 10

Świat Fantazji”

Zygmunta Augusta 10

512 844 783

11

Przedszkole Miejskie nr 11 „Calineczka”

Kosynierów Gdyńskich 6

511 724 265

12

Przedszkole Miejskie nr 12 „Niezapominajka”

Sławieńska 2

513 787 398

13

Przedszkole Miejskie nr 15

Kolorowy Wiatraczek”

Wiatraczna 6

512 245 221

14

Przedszkole Miejskie nr 19

Słupskiego Chłopczyka”

Cypriana Kamila Norwida 4

513 787 710

15

Przedszkole Miejskie nr 21

w Zespole Szkolno–Przedszkolnym

Hubalczyków 7

512 847 317

16

Przedszkole Miejskie nr 23 „Promyczek”

Wazów 1a

572 062 213

17

Przedszkole Miejskie nr 24

Słupski Niedźwiadek Szczęścia”

3-go Maja 15

516 380 442

18

Przedszkole Miejskie nr 25

Kubuś Puchatek”

Powstańców Wielkopolskich 1

514 830 863

19

Przedszkole Miejskie nr 31

Bajkowa Kraina”

Wincentego Witosa 1

513 407 295

20

Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 32 „Tęczowa Dolina”

Kasztanowa 1

883 945 791

Przedszkola będą prowadziły nabór dla dzieci z roczników 2016-2019. Każdy rodzic, który chciałby skorzystać dla swojego dziecka z edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2022/2023 powinien zalogować się na stronę internetową https://przedszkola-slupsk.nabory.pl.

Po zalogowaniu rodzic wypełnia wniosek dostępny w systemie elektronicznym. W trakcie wypełniania wniosku należy wybrać preferowane przedszkole oraz dwa alternatywne.

O przyjęciu dziecka do wybranego przedszkola decyduje liczba punktów przyznanych podczas procesu rekrutacyjnego.

Na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę tzw. kryteria ustawowe, z których każde ma taką samą wartość punktową:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;

 2. niepełnosprawność kandydata;

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W dalszym postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę kryteria, określone przez samorząd:

 1. kandydat, który posiada rodzeństwo w przedszkolu lub szkole podstawowej, do której składany jest wniosek – 20 pkt.;

 2. kandydat, którego oboje rodziców lub prawnych opiekunów rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Słupska i przynajmniej jedno z nich mieszka w Słupsku – 70 pkt.; jeśli tylko jedno z rodziców rozlicza się na rzecz Miasta Słupska – 35 pkt.;

 3. kandydat, którego rodzice lub prawni opiekunowie są zatrudnieni lub pobierają naukę w systemie dziennym, co najmniej 8 godzin dziennie – 27 pkt.;

 4. kandydat, który jest wychowywany w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej objętej pomocą socjalną – 10 pkt.;

 5. kandydat, który został zaszczepiony zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na dany rok, ogłaszanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia lub jest długotrwale odroczony od wykonywania obowiązkowych szczepień ochronnych – 15 pkt.

W celu potwierdzenia kryteriów, razem z wnioskiem do placówki pierwszego wyboru, należy dostarczyć wymagane ustawowo dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów. Dostarczenie oświadczenia jest dobrowolne, jednak jego brak skutkować będzie wyłączeniem z wniosku kryteriów, o których mowa w oświadczeniu.

W razie dodatkowych wątpliwości lub pytań zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z przedszkolem (wykaz powyżej) lub z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego pod numerem tel. (59) 84 88 233.