Informator na rok szkolny 2022/2023 - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Informator na rok szkolny 2022/2023

29 kwietnia 2022, 8:59
Informator
Drodzy Ósmoklasiści!

Stoicie przed podjęciem niezwykle ważnej decyzji dotyczącej Waszej przyszłości. Wybór szkoły i często już konkretnego zawodu to nie lada wyzwanie. Taki wybór niegdyś musiał podejmować każdy z nas - dorosłych, teraz kolej na Was.
Życzę Wam, aby w tym wyborze kierować się rozwagą, żebyście wzięli pod uwagę Wasze zainteresowania i talenty, a także wszystko to, co sprawiałoby Wam szczerą radość poznawania i satysfakcję ze zdobytych umiejętności. Miejcie również na uwadze to, jakie są możliwości późniejszej pracy w wybranej przez Was profesji. Warto, abyście zdawali sobie sprawę z tego, że Wasze wyobrażenia o jakiejś pracy często znacznie odbiegają od rzeczywistości, dlatego warto wcześniej porozmawiać z kimś, kto ją już wykonuje.
Pamiętajcie, że nie jesteście sami. Możecie skorzystać z rady i pomocy swojej rodziny, wychowawcy, pedagoga szkolnego, a także wyspecjalizowanych doradców zawodowych, czy pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku, którzy dzięki bogatemu doświadczeniu i wysokim kompetencjom w tej dziedzinie pomogą Wam znaleźć „swoje miejsce na ziemi”.
Aby ułatwić Wam dokonanie wyboru szkoły ponadpodstawowej, specjalnie opracowany został niniejszy Informator. W nim znajdziecie najważniejsze informacje o każdej szkole, dowiecie się, co ma do zaoferowania swoim przyszłym uczniom.
Jednocześnie zapewniam Was, że słupskie szkoły ponadpodstawowe są przygotowane do tego, by spełnić Wasze oczekiwania i pomóc w realizacji aspiracji edukacyjnych oraz zawodowych. Umożliwiają rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, oferując bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, a także udział w ciekawych projektach edukacyjnych.
Serdecznie życzę Wam wysokich wyników podczas egzaminu ósmoklasisty, wyłącznie trafnych wyborów szkół - przyjaznych i bezpiecznych, które przygotują Was jak najlepiej do wejścia w dorosłe życie. Powodzenia !
Prezydentka Miasta Słupska

Od 17 maja 2022 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych Miasta Słupska na rok szkolny 2022/2023.

Rekrutacja odbywa się poprzez system elektroniczny NABO - link do strony: https://ponadpodstawowe-slupsk.nabory.pl

W rekrutacji elektronicznej bierze udział 15 szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk:
- 4 licea ogólnokształcące,
- 1 liceum sztuk plastycznych,
- 5 techników,
- 5 branżowych szkół I stopnia.
oraz szkoły niepubliczne i prowadzone przez Powiat Słupski.

Z ofertą szkół można zapoznać się w systemie elektronicznym NABO (https://ponadpodstawowe-slupsk.nabory.pl) w zakładce „Oferty placówek”.

W zakładce „Terminy rekrutacji” znajdują się wszystkie niezbędne daty i konieczne czynności do wykonania przy ubieganiu się absolwenta szkoły podstawowej o przyjęcie do wybranej szkoły ponadpodstawowej.

Uczeń zakłada konto samodzielnie. Wypełnienie obowiązkowego elektronicznego wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej wymaga ułożenia listy preferencji kandydata. Na jej 1. pozycji powinien znaleźć się oddział - klasa w szkole, na której uczniowi najbardziej zależy, w której chciałby się uczyć. Jednocześnie można ubiegać się o miejsce tylko w trzech szkołach, ale w wielu oddziałach w każdej z nich.
Po wprowadzeniu wszystkich ocen, wyników egzaminów i osiągnięć kandydata system będzie je przeliczał na punkty, sumował i zgodnie z uzyskaną liczbą punktów wskaże, do którego oddziału z listy preferencji kandydat się zakwalifikuje. Im dłuższa lista preferencji tym większe szanse na dostanie się do szkoły, nie ma możliwości zakwalifikowania się do kilku oddziałów. System pozwala na bieżące monitorowanie rekrutacji, zawiera aktualne dane o szkołach, ich ofercie edukacyjnej, kandydacie i jego preferencji oraz o wolnych miejscach. Każdy uczeń może śledzić rekrutację przez internet i otrzymywać informację o swoich szansach.
Z myślą o wsparciu uczniów i ich rodziców w wyborze szkoły ponadpodstawowej opracowany został informator na rok szkolny 2022/2023, w którym znajdują się najważniejsze informacje o każdej szkole.

Link do informatora: