Umowa na „Granty PPGR” została podpisana - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Umowa na „Granty PPGR” została podpisana

17 maja 2022, 9:48
Projekt realizowany jest w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020  - Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU - Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na za

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że umowa na powierzenie grantu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” została podpisana w dniu 10.05.2022 r.

W związku z powyższym obecnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów zamieszkujących tereny Miasta Słupska. Okres realizacji projektu – tj.: wszczęcie postępowania przetargowego, wyłonienie wykonawcy, dostawa oraz przekazanie sprzętu uczniom – przewidziany jest na 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Szczegółowe informację na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt 59 8488 377