„Places worth seeing in Greece and Poland” – projekt nauczycieli SP 10 - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

„Places worth seeing in Greece and Poland” – projekt nauczycieli SP 10

28 czerwca 2022, 11:16

Projekt „Places worth seeing in Greece and Poland” został zorganizowany w marcu 2022 r. z inicjatywy nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 10 w Słupsku p. Jadwigi Wróblewskiej i p. Patrycji Dąbskiej, które uczestniczyły w szkoleniu pt. „Umiejętności miękkie i inteligencja emocjonalna dla nauczycieli i kadry edukacyjnej” (Mobilność kadry edukacyjnej - Erasmus+) na Teneryfie (Hiszpania) we wrześniu 2021 r.

Międzynarodowy projekt miał na celu pobudzenie chęci studentów do zdobywania umiejętności interpersonalnych poprzez znajomość kultur greckiej i polskiej z krajem partnerskim Grecją. Umiejętności te pozwoliły uczniom rozwinąć kreatywne myślenie, które pomoże im w przyszłości, a także wykazać się umiejętnościami ICT. Dzięki współpracy partnerskich krajów uczniowie zdobyli pożądane umiejętności i zbudowaniu umiejętności zapewniające pomyślną przyszłość. Powyższy projekt został zarejestrowany na międzynarodowej platformie E-twinning.

Chęć uczestnictwa wyrazili nauczyciele literatury i geografii z Grecji oraz Polski wraz ze swoimi uczniami w wieku 10-14 lat. Głównym zadaniem uczniów i nauczycieli było stworzenie prezentacji o Grecji dla drużyny polskiej oraz o Polsce dla drużyny greckiej w języku angielskim. Drużyny stworzyły prezentacje za pomocą różnorodnych programów, aplikacji służących do tworzenia, edytowania treści wideo, zdjęć i animacji oraz przesłanie ich współpracującym ze sobą szkołom.

Efekty współpracy z grecką szkołą w ramach projektu „Places worth seeing in Greece and Poland” zostały przedstawione na międzynarodowej platformie E-twinning w celu rozpropagowania Szkoły Podstawowej nr 10 w Słupsku i jej działań na arenie międzynarodowej.

Prezentacja drużyny greckiej „Places worth seeing in Poland”:

https://docs.google.com/presentation/d/1dJ-MFIG-neWj7sxyZOy4ivM-FqXd4zY7/edit?usp=sharing&ouid=117853244827629064852&rtpof=true&sd=true

Prezentacja drużyny polskiej „Places worth seeing in Greece”:

https://docs.google.com/presentation/d/1RP4uNS80Jfjy-QMZUPqZxWXYVicxTjTPTz2-wj8ReI0/edit?usp=sharing