Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Słupska V kadencji - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Słupska V kadencji

23 listopada 2022, 10:14

Zarządzeniem Nr 862/E/2022 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 18 listopada 2022 roku powołana została Miejska Komisja Wyborcza do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Słupska V kadencji w składzie: Anna Sadlak - Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku, Aldona Żurawska - Radna Rady Miejskiej w Słupsku, Bożena Dacko - Inspektor Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Słupsku, Aneta Koch - Inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej w powyższym składzie odbyło się 21 listopada 2022 roku, podczas którego ustalono między innymi harmonogram wyborów oraz podział mandatów przysługujących poszczególnym okręgom wyborczym.

Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej rady Miasta Słupska V kadencji została Pani Aldona Żurawska.

Komisja będzie pełnić dyżury w swojej siedzibie, tj. w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, na II piętrze w pokoju 205, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, numer telefonu do kontaktu: (59) 84 88 488.


Do pobrania