MECHANIK Z TYTUŁEM „SREBRNEJ SZKOŁY 2023” - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

MECHANIK Z TYTUŁEM „SREBRNEJ SZKOŁY 2023”

16 stycznia 2023, 14:50
Z ogromną przyjemnością informujemy, że nasza szkoła – MECHANIK w Słupsku. Zdobył aż dwie srebrne tarcze w Rankingu Perspektyw 2023!!!
Pierwsza srebrna tarcza w Rankingu Maturalnym Techników 2023 za wyniki naszych uczniów na egzaminie maturalnym w 2022r.!!!
Druga srebrna tarcza w Rankingu Głównym Techników 2023!!! W tym rankingu bierze się pod uwagę:
- sukcesy w olimpiadach 20% oceny,
- wyniki matury z przed. obowiązkowych 20% oceny,
- wyniki matury z przed. dodatkowych (na poziomie rozszerzonym) 30% oceny,
- wyniki egzaminu zawodowego 30% oceny.
Ponadto nasze Technikum nr 4 zajęło 13 miejsce w województwie pomorskim!!!!
W tej części rankingu technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową
.
Jesteśmy dumni z tych WSPANIAŁYCH OSIĄGNIĘĆ naszych wspaniałych absolwentów i ich nauczycieli!!!
Linki do rankingu: