Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

26 kwietnia 2023, 9:47

Nabór rozpoczyna się 2 maja 2023 r. i będzie trwał do 26 maja br. w elektronicznym systemie ELEMENTO pod linkiem:

https://rekrutacje-slupsk.pzo.edu.pl/elemento-parents//main_inactive.action

Szkoły podstawowe prowadzące nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024:

Lp

Nazwa szkoły

adres

Nr telefonu

1

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza

Witolda Lutosławskiego 23

59 842 55 01

2

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki

Henryka Pobożnego 2

59 842 31 41

3

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka

Stefana Banacha 5

59 843 19 10

4

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka

Stanisława Leszczyńskiego 17

59 845 70 66

5

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów

Hubalczyków 7

59 840 42 01

6

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego

Stefana Starzyńskiego 6

59 842 46 66

7

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej

Artura Grottgera 10a

59 841 79 80

8

Szkoła Podstawowa nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego

Stanisława Małachowskiego 9

59 840 06 10

9

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii

Orląt Lwowskich 1a

59 845 47 70

10

Szkoła Podstawowa nr 11 w Słupsku

Profesora Lotha 3

59 842 59 33

11

Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Sportowymi

Marii Zaborowskiej 2

59 845 47 85

Każde dziecko, które ukończyło 7. rok życia powinno realizować obowiązek szkolny, dopilnowanie tego obowiązku spoczywa na rodzicach.

Dzieci z obwodu danej szkoły zostaną przyjęte do szkoły z urzędu po wcześniejszym potwierdzeniu miejsca zamieszkania.

Dzieci spoza obwodu będą przyjmowane na wolne miejsca do klasy pierwszej szkół podstawowych, po spełnieniu okreslonych kryteriów:

  1. kandydat, który uczęszczał w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek,

  2. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej, do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek,

  3. kandydat, który jest wychowywany przez jednego rodzica lub prawnego opiekuna,

  4. kandydat, który jest objęty pieczą zastępczą,

  5. kandydat, który jest wychowywany w rodzinie wielodzietnej,

  6. kandydat, którego jeden lub oboje z rodziców lub prawnych opiekunów rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Słupska.

Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli wskazanych we wniosku podana będzie 12 czerwca 2023 r. o godz. 12.00, lista przyjętych i nieprzyjętych 19 czerwca 2023 r. o godzinie 12.00.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości zachęcamy do bezpośredniego kontaktu ze szkołą (wykaz powyżej) lub z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego pod numerem tel. (59) 84 88 233.

Szczegóły w załączniku – terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024.
Do pobrania