Kisiciele z drugim miejscem na ogólnopolskim konkursie - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Kisiciele z drugim miejscem na ogólnopolskim konkursie

28 września 2023, 10:40
Uczniowie :Bartek, Jurek i Marcin stoją w gotowości do przedstawiania projektu konkursowego. Stoją w sali wykładowej na uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział fizyki.
Biodegradowalny materiał z bakterii i drożdży zauważony na kolejnym konkursie.

Science on Stage Poland to ogólnopolski festiwal nauk przyrodniczych. Co dwa lata podczas Europejskiego Festiwalu Science on Stage (Science on Stage Europe) każdy z 36 krajów członkowskich jest reprezentowany przez własną delegację nauczycieli STEM. Na rok przed festiwalem, Krajowy Komitet Organizacyjny ogłasza swoją wewnętrzną preselekcję. Projekty przygotowują i prezentują uczniowie pod kierunkiem swoich nauczycieli, a Krajowe Jury wybiera spośród nich te najlepsze.
Festiwal odbywał się na Uniwersytet Adama Mickiewicza Wydział Fizyki UAM

No i udało się zająć drugie miejsce w kraju w swojej kategorii
Uczniowie Jurek i Marcin w trakcie prezentowania projektu na ogólnopolskim konkursie Science On Stage w PoznaniuCala nasza drużyna projektowa wraz z opiekunem odbiera dyplom uznania z rąk Jury konkursowego.