"Młodociani na start" - czyli 5 skutecznych kroków do zawodowego sukcesu uczniów, jako nowa jakość kształcenia kompetencji zawodowych w szkołach średnich - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

"Młodociani na start" - czyli 5 skutecznych kroków do zawodowego sukcesu uczniów, jako nowa jakość kształcenia kompetencji zawodowych w szkołach średnich

22 stycznia 2024, 12:35

Z przyjemnością informujemy, że projekt Ekonomika "Młodociani na start" - czyli 5 skutecznych kroków do zawodowego sukcesu uczniów, jako nowa jakość kształcenia kompetencji zawodowych w szkołach średnich w konkursie wniosków 2023 został zaakceptowany do realizacji. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu przyznała szkole dofinansowanie w wysokości 30 000 EURO. Projekt dotyczy akcji: Partnerstwa na małą skalę w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego (KA210-VET) i ma na celu:

  • rozwój umiejętności interpersonalnych uczniów tj: komunikatywności, kreatywności, odporności na stres, umiejętności pracy w zespole, samodzielności,

  • wzrost kompetencji zawodowych uczniów: autoprezentacji, znajomości języka angielskiego, umiejętności cyfrowych, znajomości prawa pracy,

  • wzrost motywacji uczniów do nauki zawodu i planowania kariery,

  • wzrost świadomości uczniów w zakresie problemów ochrony środowiska,

  • wzrost zaangażowania pracodawców w przygotowanie zawodowe młodzieży,

  • opracowanie programu adaptacyjnego "Pierwsza praca",

  • nawiązanie partnerstwa z zagraniczną szkołą i uczenie się od siebie nawzajem,

  • zaspokojenie potrzeb grup o mniejszych szansach i niwelowania różnic w dostępie do rynku pracy.

Jest to pierwszy projekt skierowany do uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 w Słupsku. Już wkrótce przedstawimy więcej szczegółów.

Zachęcamy do śledzenia naszych działań i informacji zamieszczanych na stronie szkoły oraz facebooku.