Eliminacje rejonowe XLV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Szkole Podstawowej nr 10 - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Eliminacje rejonowe XLV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Szkole Podstawowej nr 10

25 kwietnia 2024, 7:53
Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - slajd wyświetlony na ekranie w holu szkoły.

24 kwietnia 2024 r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku odbyły się eliminacje rejonowe XLV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Reprezentanci naszej szkoły zajęli: I miejsce w grupie I oraz II miejsce w grupie II.

Na eliminacje przybyli łącznie uczestnicy z dziesięciu słupskich szkół podstawowych. Zwycięskie drużyny reprezentowały: Szkołę Podstawową nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polonii w Słupsku – w grupie pierwszej oraz Szkołę Podstawową nr 9 im. Kmdra Por. Stanistawa Hryniewieckiego w Słupsku – w grupie drugiej. Każdy z uczestników konkursu rozwiązywał test oraz musiał wykonać zadania praktyczne rowerem po torze sprawnościowym.

Temu wydarzeniu przyświecał główny cel - działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

Całości przyświecała zdrowa rywalizacja i miła atmosfera.

Uczestnicy eliminacji rejonowych XLV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w sali SP10.Uczestnicy eliminacji rejonowych Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym podczas zadań praktycznych w sali SP10.Uczestnicy eliminacji rejonowych Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym podczas zadań praktycznych w sali SP10.Rozdanie nagród eliminacji rejonowych Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w sali SP10.