Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

13 maja 2024, 12:08

15 maja 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych Miasta Słupska na rok szkolny 2024/2025;.

W rekrutacji elektronicznej bierze udział 15 szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk:

  • 4 licea ogólnokształcące,
  • 1 liceum sztuk plastycznych,
  • 5 techników,
  • 5 branżowych szkół I stopnia.

Rekrutacja odbywać się będzie poprzez system elektroniczny - OMIKRON link do strony:

https://rekrutacje-slupsk.pzo.edu.pl/omikron-public/

System pozwala na bieżące monitorowanie rekrutacji, zawiera aktualne dane o szkołach, ich ofercie edukacyjnej, kandydacie i jego preferencji oraz o wolnych miejscach. Każdy uczeń może śledzić rekrutację przez internet i otrzymywać na podany adres mailowy informację o swoich szansach.

Przy wypełnianiu obowiązkowego elektronicznego wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej należy zwrócić uwagę na poniższe:

  • Kandydat ma prawo wyboru trzech szkół, może ubiegać się o miejsce w wielu oddziałach/profilach klas/zawodach w każdej z nich. Zalecane jest, aby nie wybierać tylko jednej szkoły/klasy.
  • Wybierając oddział/profil klasy/zawód kandydat powinien uszeregować je zgodnie z kolejnością swoich preferencji – nie może to być kolejność przypadkowa. Na 1. pozycji powinien znaleźć się oddział/profil klasy/zawód, na którym kandydatowi najbardziej zależy. (Wypełniając elektroniczny wniosek kandydat może ułożyć listę preferencji oddziałów/profili klas/zawodów za pomocą strzałek, które znajdują się przy każdym wybranym oddziale/profilu klasy/zawodzie).
  • Im dłuższa lista preferencji, tym większe szanse na dostanie się do szkoły. Nie ma możliwości zakwalifikowania się do kilku oddziałów/profili klas/zawodów.

Wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy złożyć w szkole pierwszego wyboru do 14 czerwca 2024 r.

Do 5 lipca 2024 r. należy uzupełnić wniosek o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych podana będzie 12 lipca 2023 r. o godz. 9.00.

W terminie do 19 lipca 2024 r. do godz. 15.00 należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podana zostanie 22 lipca 2024 r. o godz. 9.00.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji można znaleźć na stronie miasta słupska oraz stronie rejestracyjnej OMIKRON.

UWAGA!!!

Po zakończonej rekrutacji, czy też podczas rozpoczętej edukacji od 1 września br. zmiana profilu w liceach ogólnokształcących może okazać się niemożliwa ze względu na brak wolnych miejsc. Dlatego należy dokonywać rozsądnych wyborów podczas rekrutacji.

Do pobrania