„Pociąg do kultury” - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

„Pociąg do kultury”

10 czerwca 2024, 7:45
wręczanie nagród
W piątek 7 czerwca w słupskiej Galerii Kameralnej Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej odbyło się podsumowanie jubileuszowej X edycji oraz 11 lat trwania plebiscytu „Pociąg do kultury”. To projekt edukacyjny, którego celem jest tworzenie pomostu pomiędzy galerią, a placówkami oświatowymi, który stwarza przestrzeń do współpracy polegającej na aktywnym współuczestnictwie w programie wystawienniczo-edukacyjnym proponowanym przez BGSW. Projekt objęty został honorowym patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego, Pomorskiego Kuratora Oświaty, Prezydentki Miasta Słupska i Burmistrza Miasta Ustka. W bieżącej edycji w plebiscycie wzięło udział 35 szkół i przedszkoli ze Słupska i z Ustki, w tym Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, a w maju br. dołączyła kolejna placówka - SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 W SŁUPSKU IM. GUSTAWA MORCINKA.
Zgodnie z podsumowaniem X edycji galeria przyznała następujące nagrody:
W Kategorii I – PRZEDSZKOLA, największą aktywnością wykazało się Miejskie Przedszkole nr 1 w Ustce. Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej wyróżniła przedszkole za aktywność w bieżącej i we wszystkich poprzednich edycjach oraz za szczególne zaangażowanie i upowszechnianie wśród dzieci zamiłowania do kultury i sztuki.
W kategorii II – SZKOŁY PODSTAWOWE nagrodzony został SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF W SŁUPSKU za najaktywniejsze uczestnictwo w X edycji plebiscytu "Pociąg do Kultury" oraz WYRÓŻNIENIE za zaangażowanie w przeciągu wszystkich edycji.
W kategorii III – SZKOŁY PONADPODSTAWOWE, W TYM UTW zwyciężyło LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA W SŁUPSKU.
Wyróżnienia indywidualne otrzymali Alicja Piątak (I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W SŁUPSKU), Hanna Boksa (SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. GENERAŁA MARIUSZA ZARUSKIEGO W USTCE) i Barbara Piasecka (Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku Żyj kolorowo).
Okrągła edycja zobowiązała do szczególnych podsumowań, wyróżnień i podziękowań wszystkim tym, którzy angażują się w działania kulturalne, które proponuje Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej. 11 lat trwania projektu to wyjątkowy czas, by docenić starania najbardziej zaangażowanych. Za największą aktywność, za zaszczepianie wśród dzieci, młodzieży, ale także słuchaczy UTW zamiłowania do sztuki i uczestnictwa w kulturze galeria wyróżniła: SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 6 IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO W SŁUPSKU oraz SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 2 IM. KMDRA BOLESŁAWA ROMANOWSKIEGO W USTCE, a także, bardzo zaangażowany w kulturę, którego słuchacze najaktywniej uczestniczą w projektach rezydencyjnych, warsztatach, niezliczonych ilościach odwiedzin naszych wystaw: Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku Żyj kolorowo.
Tegoroczne nagrody dla laureatów plebiscytu i wyróżnionych ufundowali: "Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Słupsku, Miasto Słupsk, Miasto Ustka oraz Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej.