Dotacja m Fundacji ,,Praktyczny wymiar geometrii’’ - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Dotacja m Fundacji ,,Praktyczny wymiar geometrii’’

19 czerwca 2024, 7:18
Wyznaczanie tras do zabytków Słupska.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku znalazła się w gronie beneficjentów programu mFundacji, którego tematem przewodnim jest praktyczny wymiar geometrii.

Projekt pt. ,,Z geometrią w mieście” został doceniony przez organizatorów i zdobył dofinansowanie w wysokości 4995 zł.

Uczniowie klas czwartych i piątych mają możliwość uczyć się matematyki w sposób nieszablonowy. Dzięki kreatywnemu wykorzystaniu geometrii oraz pracy z mapą, poszerzają informacje o regionie, w którym mieszkamy i stosują zdobytą wiedzę w praktyce. Niebawem zostanie zorganizowane spotkanie z ekspertem, podczas którego uczniowie nabędą wiedzę, w jaki sposób posługiwać się kompasem i mapą w terenie. Przed nimi m. in. praca z mapą Słupska - wyznaczanie tras do najciekawszych miejsc naszego miasta. Uczniowie dokonają szeregu pomiarów i obliczeń matematycznych, związanych z obwodami napotkanych figur geometrycznych. Zadadzą i spróbują znaleźć odpowiedź na pytania: których kształtów jest najwięcej? których najmniej? Będą rozpoznawać figury geometryczne (kwadraty, prostokąty, romby, trapezy, owale, trójkąty, wielokąty), wskazywać ich cechy oraz różnice. Uczniowie na przykładzie ulic odszukają także: proste prostopadłe i równoległe, kąty proste, rozwarte oraz ostre.

Przeprowadzone pomiary zostaną wykorzystane przez beneficjentów projektu podczas warsztatów matematycznych, na których dokonają oni obliczeń - m.in. obwodów i pól figur zaobserwowanych w terenie. Uczniowie stworzą tangramy z figur geometrycznych, zmierzą i narysują kąty, zamienią jednostki długości, będą pracować ze skalą. Poszerzą również wiadomości o regionie, gdyż zapoznają się z historią zabytków położonych w pobliżu tras, które będą przemierzać. Zwieńczeniem działań projektowych będzie konkurs rodzinny pod nazwą: ,,Na szlakach naszego miasta", którego uczestnicy wykonają plan miasta z wykorzystaniem informacji zdobytych podczas warsztatów.

Realizacja projektu ,,Z geometrią w mieście" nie tylko służy doskonaleniu umiejętności matematycznych uczniów, ale także w innowacyjny sposób zachęca do kształcenia kompetencji miękkich, takich jak: praca w grupach, kreatywność oraz nieszablonowe podejście do rozwiązywania problemów. Dla uczniów Jedynki jedno jest pewne – nie taka geometria straszna, jaką ją malują!

Koordynator projektu: Anna Żmuda-Trzebiatowska - nauczyciel matematyki


Odszukiwanie prostych prostopadłych i prostych równoległych na przykładzie planu miasta Słupska.Praca z mapą .Zamiana jednostek, skala.Zajęcia z ekspertem.Rozpoznawanie i konstruowanie kątów.