System Informacji Oświatowej - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

System Informacji Oświatowej

Sprawozdawczość Oświatowa i System Informacji Oświatowej (SIO)
System Informacji Oświatowej

Szczegółowe informacje o systemie informacji oświatowej (akty prawne, wymagania sprzętowe, program, i.t.p.) znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej : www.men.gov.pl