Aktualności

System Informacji Oświatowej

Sprawozdawczość Oświatowa i System Informacji Oświatowej (SIO)
System Informacji Oświatowej

Szczegółowe informacje o systemie informacji oświatowej (akty prawne, wymagania sprzętowe, program, i.t.p.) znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej : www.men.gov.pl

Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Referat Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, informatycy@um.slupsk.pl
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, e-mail: edukacja@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013