Formularze do wypełnienia, wszystkie procedury w Wydziale Edukacji w Słupsku. - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Formularze do wypełnienia, wszystkie procedury w Wydziale Edukacji w Słupsku.

Wykaz usług: Wydział Edukacji

Zgłoszenie zawarcia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem

Wydział EdukacjiEdukacjaUmowyZatrudnienie
Procedura:
Wnioski:

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Wydział EdukacjiEdukacjaZatrudnienie
Procedura:
Wnioski:

Wykreślenie szkoły/placówki niepublicznej z ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Wydział EdukacjiSzkoły i placówki oświatowe
Procedura:
Wnioski:

Nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej; objęcie uprawnieniami szkoły publicznej nowych zawodów wprowadzonych w szkole

Wydział EdukacjiSzkoły i placówki oświatoweUprawnienia
Procedura:
Wnioski:

Przyznanie dotacji szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i niepublicznemu przedszkolu

Wydział EdukacjiDotacje, środki finansoweSzkoły i placówki oświatowe
Procedura:
Wnioski:

Rozliczenie dotacji przyznanej szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i niepublicznemu przedszkolu

Wydział EdukacjiDotacje, środki finansoweSzkoły i placówki oświatowe
Procedura:
Wnioski:

Informacja o faktycznej liczbie uczniów/wychowanków w danym miesiącu

Wydział Edukacji
Procedura:
Wnioski:

Przyznanie wypłaty jednorazowej dotacji z tytułu zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchacza(y) kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Wydział Edukacji
Procedura:
Wnioski:

Wniosek o przyznanie dodatkowej dotacji z tytułu uzyskania przez uczniów świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Wydział Edukacji
Procedura:
Wnioski: