O Portalu Edukacyjnym - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

O Portalu Edukacyjnym

O Portalu Edukacyjnym

Słupski Portal Edukacyjny - to internetowy serwis o funkcjonowaniu placówek oświatowych w Słupsku. Portal powstał z myślą o sprawnym funkcjonowaniu słupskich placówek oświatowych a takze w trosce o wygodę uczniów, kadry pedagogicznej i rodziców.

Portal Edukacyjny jest częścią systemu informatycznego E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku.

Portal Edukacyjny Miasta Słupska ma na celu wyeliminowanie problemów związanych z brakiem uporządkowanych informacji na temat oferty edukacyjnej Słupska.

Portal Edukacyjny zawiera podstawowe informacje o placówkach edukacyjnych w Słupsku. Dodatkowo umieszczone są dane dotyczące statutu, dyrekcji, kadry nauczycielskiej czy historii szkoły. Na portalu można znaleźć informacje dotyczące zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Na Portalu Edukacyjnym znajdą się aktualności dotyczące codziennego życia szkoły, obrazujące aktywność danej jednostki: informacje o kursach, olimpiadach czy konkursach, organizowanych w danej jednostce, lub w których dana jednostka uczestniczy.

Placówki edukacyjne mają możliwość umieszczania materiałów multimedialnych z ciekawych wydarzeń kulturalnych w szkole, lekcji pokazowych, itp.

Na Portalu Edukacyjnym umieszczone są informacje o wolnych etatach nauczycielskich, co usprawnia proces zatrudniania nauczycieli. Informacja o wolnych stanowiskach połączona jest z ofertami pracy w Portalu Miejskim.

Miasto Słupsk, jako gmina nowoczesna i ukierunkowana na innowacje, dąży do upowszechnienia rozwiązań społeczeństwa informacyjnego. Celem możliwie najszerszego wykorzystania nowoczesnych technologii jest wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców, zwiększenie efektywności pracy instytucji publicznych, zaangażowanie wielu grup społecznych w życie publiczne Miasta oraz wzrost konkurencyjności Słupska na tle województwa i kraju.

Zobacz również